Węzeł Granitowa: wykonawca się wycofał, ale jest inny chętny

Konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. i Rover Alcisa SA jest zainteresowane budową węzła drogowego w Podjuchach. To odpowiedź na rezygnację z kontraktu przez firmę Budimex.

Wczoraj późnym popołudniem do Urzędu Miasta wpłynęło oświadczenie polsko-hiszpańskiego konsorcjum dotyczące budowy węzła drogowego w Podjuchach. Zgodnie z jego treścią, konsorcjum przedłuża ważność złożonej w przetargu oferty na kwotę 104.537.700,00 zł brutto do 7 lutego 2019 r.

– Brak zdecydowania oraz odsuwanie w czasie terminu podpisania umowy przez Budimex, spowodował nasze zdecydowane działanie – ostateczne wezwanie firmy Budimex do podpisania umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Dlatego też z dużą satysfakcją przyjmujemy informację polsko-hiszpańskiego konsorcjum, o chęci podjęcia współpracy i realizacji tej inwestycji. To dobra wiadomość, ponieważ mając teraz jasno i czytelnie postawioną sprawę, możemy dokonać wyboru nowego wykonawcy i przystąpić do podpisania umowy – mówi Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Szczecina.

Inwestycja drogowa w Podjuchach obejmuje budowę skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną, przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, a także rozebranie nieczynnego mostu drogowego nad rzeką Regalicą (w jego miejscu pojawi się nowa przeprawa). Inwestycja zakłada również budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych, ekranów akustycznych i instalacje urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl