Węzeł Granitowa: pierwsze zmiany w organizacji ruchu

W związku z rozpoczęciem prac przy budowie Węzła Granitowa, 18 lipca br. po godzinie 10.00 w ciągu ul. Krygiera i Granitowej wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. 

Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, wprowadzenie zmian jest konieczne ze względu na wyznaczenie tymczasowych wjazdów oraz wyjazdów z placu budowy, a także z powodu zaplanowanych prac rozbiórkowych.

Węzeł Granitowa organizacja ruchu
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Wjazdy i wyjazdy z budowy będą zlokalizowane w ciągu ul. Krygiera, Granitowej i Radosnej. Odcinek chodnika przy ul. Granitowej (po prawej stronie jadąc w kierunku ronda w Zdrojach), na wysokości ulic Zakręt i Ciasna, będzie wyłączony z ruchu pieszego.

Węzeł Granitowa organizacja ruchu
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Budowa Węzła Granitowa to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych Szczecina. W jej ramach zaplanowano budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej. Prace obejmą też m.in. rozebranie istniejącego mostu drogowego nad rzeką Regalicą (w jego miejscu powstanie nowa przeprawa), budowę chodników i ścieżek rowerowych, oznakowanie dróg, wykonanie kanalizacji deszczowej, a także montaż oświetlenia i ekranów akustycznych.

Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku, a jej koszt to ponad 104 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl