W weekend będą liczyć dziki. Zachowaj czujność na drodze

14:42

Uwaga na drogach na obszarze działania Lasów Miejskich oraz Nadleśnictwa Trzebież. W czasie weekendu odbędzie się liczenie dzików.  Spłoszona zwierzyna może wybiegać na drogi.

W związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), Minister Środowiska, zarządził ogólnokrajową inwentaryzację dzików, której celem jest oszacowanie ich liczebności na terenach wszystkich obwodów łowieckich.

W związku z tym faktem Zakład Usług Komunalnych – Wydział Lasów Miejskich wraz z Nadleśnictwem Trzebież, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim i z udziałem wszystkich zainteresowanych instytucji, organizacji i różnych środowisk zawodowych, przeprowadzą w dniach 22 – 23 października br. w ramach inwentaryzacji ocenę stanu ilościowego i zdrowotnego dzików na terenie Puszczy Wkrzańskiej.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy będą w tych dniach podróżować po drogach na obszarze działania Lasów Miejskich oraz Nadleśnictwa Trzebież o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ zwierzyna łowna, może w tym czasie (także w ciągu dnia) nagle wbiec na drogę, stanowiąc duże zagrożenie dla podróżujących.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie