W Strefie Płatnego Parkowania granice bez zmian

13:02

Od kwietnia rusza akcja znakowania miejsc postojowych liniami poziomymi. W najbliższej przyszłości nie należy się spodziewać zmian granic Strefy Płatnego Parkowania. Dyskusja nad przyszłością szczecińskiej strefy nadal otwarta.

Miasto ustosunkowało się do  zmian w SPP zaproponowanych przez radnych z Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska. Pismo w tej sprawie zostało przesłane na ręce przewodniczącego Komisji 27 lutego 2017 roku.

Najważniejsza z punktu widzenia użytkowników SPP propozycja radnych dotyczyła usunięcia z SPP ulic:

  • Admiralskiej
  • Komandorskiej
  • Królowej Korony Polskiej
  • Kuśnierskiej
  • Władysława Łokietka
  • Al. Wojska Polskiego od ul. Piotra Skargi do ul. Felczaka.

oraz

poszerzenia strefy o kwartał wytyczony ulicami: Ściegiennego, Al. Bohaterów Warszawy, Garncarska, Tarczyńskiego, Mickiewicza.

Obie propozycje w ocenie przedstawicieli miasta  nie mają wystarczającego uzasadnienia.

„Proponowana zmiana (usunięcie ulic z SPP – wj) niesie za sobą ryzyko wystąpienia w tych miejscach znacznego wzrostu liczby parkujących samochodów w przypadku jej wprowadzenia. Największy wpływ na taka możliwość ma oczywiście fakt, iż miejsca te są w bezpośrednim sąsiedztwie centrum, i znalazłyby się w chwili ich wyłączenia ze strefy na obrzeżach strefy.”

Z kolei poszerzenie strefy w innym miejscu o kilka ulic też niewiele zmienia. (…) „proponowane rozwiązanie rozwiąże problem z parkowaniem na wskazanych ulicach, ale niestety pogłębi problem na ulicach sąsiednich znajdujących się poza strefą” – czytamy w piśmie skierowanym do radnych.

Miasto poparło propozycję radnych zmierzającą do zniesienia limitu emisji CO2 dla właścicieli samochodów hybrydowych, którzy chcą skorzystać z opłaty zryczałtowanej za postój w SPP.

„Obowiązująca obecnie uchwała przewiduje ograniczenie tego prawa dla pojazdów, których emisja CO2 nie przekracza 100 g/km. Takie ograniczenie w praktyce powoduje, iż tylko właściciele pojazdów hybrydowych z najmniejszymi silnikami, a nie wszyscy właściciele takich pojazdów mogą skorzystać z uprawnienia do wniesienia opłaty zryczałtowanej. Przedmiotowa zmiana znosi ograniczenie emisji CO2 dopuszczając do skorzystania z uprawnienia wszystkich właścicieli pojazdów elektrycznych i hybrydowych.”

Sprawa oznakowania miejsc postojowych w SPP

Nadal na rozstrzygnięcie czeka spór o przepisy regulujące sposób oznakowania miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania. W związku z faktem, że przepisy wykonawcze dotyczące oznakowania poziomego w strefie nie są jasne, a w niektórych wypadkach sprzeczne, gmina zwróciła się do Ministra Infrastruktury  z prośbą o odniesienie się do tej kwestii. Otrzymana kilka dni temu odpowiedź nie rozwiewa wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu oznakowania miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania. W związku z tym Miasto ponownie zwróciło się do Ministra Infrastruktury z prośbą o zajęcie stanowiska.

Do czasu rozstrzygnięcia kontrowersji związanych z tym tematem SPP będzie funkcjonować bez zmian.

Jednocześnie – zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami – Miasto przygotowuje projekty zmian organizacji ruchu na kolejnych ulicach Szczecina pod kątem maksymalnego zwiększenia ilości miejsc postojowych oznakowanych pionowo i poziomo. Pierwsze takie zmiany zostaną wprowadzone w kwietniu na ulicach Farnej (od Grodzkiej do Kuśnierskiej), Mazowieckiej (od Mazurskiej do Wyzwolenia) i Mazurskiej (od Śląskiej do Jana Pawła II).

Źródło: Urząd Miasta Szczecin