W poniedziałek zamkną skrzyżowanie w Śródmieściu

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował, że od 15 czerwca br. (poniedziałek) zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Bohaterów Getta Warszawskiego i Królowej Jadwigi. 

Zaczyna się kolejny etap przebudowy ulic Ściegiennego, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego. Do tej pory wykonawca realizował prace na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego od al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, które jednak pozostawało przejezdne. Od najbliższego poniedziałku to się zmieni.

A jak wygląda postęp prac przy tej inwestycji? – Na zamkniętym odcinku wykonano już wpusty uliczne wraz z podłączeniem do kanalizacji ogólnospławnej, ustawiono krawężniki i wykonano większość chodników. Wykonano także rozbiórki kostki kamiennej w korycie przyszłej jezdni, stabilizację wraz z warstwą kruszywa niezwiązanego – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie. – Obecnie wykonawca realizuje prace związane z budową przyłączy sanitarnych dla potrzeb STBS.

zamknięcie skrzyżowanie Śródmieście Szczecin czerwiec 2020
Fot. Materiały ZDiTM w Szczecinie

Co zostanie zrobione w ramach inwestycji?

Inwestycja obejmuje podobny zakres prac, co zakończona w listopadzie 2019 r. przebudowa ul. Małkowskiego i fragmentu ul. Królowej Jadwigi.

Projekt przewiduje przebudowę jezdni, chodników, sygnalizacji świetlnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kolidującego uzbrojenia. Zmieniona zostanie też organizacja ruchu (m.in. dzięki wprowadzeniu „Strefy 30”), a w miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie wykonane zostaną słupki zabezpieczające oraz ustawione zostaną donice i ławki. Nowe nasadzenia i elementy małej architektury mają sprawić, że okolice remontowanych ulic staną się bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Firma Elbud Szczecin ma 20 miesięcy na realizację inwestycji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl