W maju ruszą testy nowej organizacji ruchu na Placu Orła Białego

Od maja do końca lipca br. na Placu Orła Białego w Szczecinie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która ograniczy ruch samochodów i parkowanie. 

Na spotkaniu z mieszkańcami przedstawiciele szczecińskiego magistratu zapowiedzieli, że od maja na Placu Orła Białego będzie 37 miejsc postojowych (obecnie 129), a przestrzeń wokół fontanny zostanie zupełnie zamknięta dla ruchu kołowego. Zmiany zostaną wprowadzone na podstawie zwycięskiej koncepcji zagospodarowania tego miejsca.

To nasza odpowiedź na liczne i różnorodne potrzeby mieszkańców związane z placem Orła Białego – mówił podczas debaty na ten temat Daniel Wacinkiewicz, zastępca Prezydenta Szczecina. – Takie działania mają być kompromisem między potrzebami parkowania mieszkańców tego miejsca oraz chęcią całkowitego zamknięcia ruchu wskazywaną przez osoby, które widzą plac Orła wolny od samochodów. Chcemy prześledzić, jak sprawdzi się wariant najmniej ingerujący w tkankę tego miejsca, by móc ocenić czy całkowite wyłączenie placu Orła Białego z ruchu w ogóle jest możliwe.

Fot. UM Szczecin

W trakcie debaty mieszkańcy mogli przedstawić swoje stanowisko i wysłuchać odpowiedzi na zadane pytania, a także zapoznać się ze zwycięską koncepcją, która – według sądu konkursowego – w najlepszy sposób rozwiązała przyjęte zadanie projektowe.

Nasze spotkanie pokazało, że temat placu Orła Białego wywołuje sporo emocji, ale i potrzebę dyskusji na ten temat – zauważa Daniel Wacinkiewicz. – Jak widać oczekiwanie zmian łączy się z różnorodnymi potrzebami, dlatego jestem pewien że wszelkie działania na tym obszarze należy wprowadzać stopniowo w porozumieniu z mieszkańcami.

Do 7 kwietnia br. będą zbierane wnioski i opinie mieszkańców na temat przyszłości Placu Orła Białego. Swoje sugestie i pomysły można przekazywać w formie pisemnej (za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, z dopiskiem „Plac Orła Białego”) lub elektronicznie na adres: placorla@um.szczecin.pl. Wnioski będą brane pod uwagę podczas planowania dalszych działań na tym obszarze.

Model komunikacyjny ma rozwiązać problem parkowania w mieście

Kolejnym działaniem podjętym przez Miasto w najbliższym czasie będzie rozpoczęcie prac nad opracowaniem modelu komunikacyjnego dla całego Szczecina. Ma on pozwolić w sposób kompleksowy zbadać możliwości rozwoju komunikacyjnego i rozwiązać problem parkowania (jednym z efektów powstania modelu będzie wskazanie potencjalnych miejsc na obiekty parkingowe).

Model jest szansą na pokazanie mieszkańcom całościowego planu dla miasta i tworzenia strategii w oparciu o badania, które będą brały pod uwagę również najbliższe inwestycje w naszym mieście, jak budowa SKM czy obwodnicy Szczecina, które skutkować będą nowymi możliwościami komunikacyjnymi niż dotąd rozważane – dodaje wiceprezydent Wacinkiewicz.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl