Utrudnienia dla kierowców na Gdańskiej i Szczawiowej

12:45

Temperatury są coraz wyższe, dlatego mogą zostać rozpoczęte prace związane z wymianą nawierzchni. W najbliższych dniach utrudnienia pojawią się na ulicach Gdańskiej i Szczawiowej.

Od 27.03.2017 r. na ulicy Gdańskiej prowadzone będą roboty drogowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej w godzinach wieczornych i nocnych (18:00 – 6:00) Remontem objęty będzie odcinek od zjazdu z Trasy Zamkowej do Estakady Pomorskiej, w kierunku Basenu Górniczego. W ramach prac planowane jest frezowanie nawierzchni, regulacja infrastruktury podziemnej, ułożenie warstwy wiążącej, siatki szklano – węglowej, która pozwoli na dłuższe użytkowanie nawierzchni i zminimalizuje jej pęknięcia oraz warstwy ścieralnej. Ulica będzie przejezdna jednak utrudnień można spodziewać się na przykład ze względu na odkryte urządzenia podziemne. Prace będą trwały około 1,5 tygodnia, w zależności od warunków atmosferycznych.

W najbliższą niedzielę roboty rozpoczną się także na ulicy Szczawiowej, na odcinku od ulicy Ustowskiej do wiaduktu kolejowego. Prace będą odbywały się w godzinach wieczornych i nocnych, a ruch będzie prowadzony wahadłowo przez pracowników budowy. Remont tego odcina powinien zakończyć się po około tygodniu.

Trwa bieżące łatanie dziur, które pojawiły się na naszych drogach. Na ulicach Szczecina można spotkać 10 brygad pracujących na dwie zmiany. Usuwane są wszystkie zgłoszone ubytki dlatego ZDiTM przypomina kierowcom numer telefonu, pod którym można informować o dziurach – tel. 91 48 00 401

Nawierzchnie asfaltowe poprzez ich użytkowanie ulegają tak zwanemu „zmęczeniu powierzchni drogowej”. To powoduje mikropęknięcia. Zgromadzona w nich zimą woda zwiększa swoją objętość, a gdy przychodzi ocieplenie woda powraca do stanu ciekłego, pozostawiając za sobą znacznie większe pęknięcia w drogach. Im większe pęknięcie w drodze, tym większa podatność na uszkodzenia. W tym sezonie dni, w których temperatura kilkakrotnie w ciągu doby przechodziła przez 0 stopni było dużo. Stąd pojawianie się kolejnych dziur na naszych jezdniach.

Prace wykona firma Strabag w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie