Ulica Kolumba przejdzie przebudowę [wizualizacja]

Powstaje projekt modernizacji ulicy Kolumba w Szczecinie.

Remont obejmie kompleksową przebudowę torowiska, jezdni chodników oraz sieci trakcyjnej. W ramach zadania przewidziane są dwa etapy:

  • Modernizacja torowiska wraz siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie – ul. Kolumba – ul. Chmielewskiego – ul. Smolańska – ul. Budziszyńska – do rozjazdów z pętlą Pomorzany (około 6 km).

  • Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem (1 km).

W ciągu ulicy Kolumba przewiduje się tzw. przystanki wiedeńskie. Ich konstrukcja polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku do poziomu chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju oraz spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Ponadto w ciągu ul. Kolumba przewidziano ułatwienia dla rowerów.

Obecnie inwestycja jest w fazie projektowania na bazie przyjętej wcześniej koncepcji. Harmonogram przewiduje, że dokumentacja pierwszej części zadania powinna być gotowa do początku grudnia br., zaś drugiej (przez ul. Dworcową) do końca września br. Projekt obu etapów przygotowuje firma SAFAGE S.A.S z Warszawy.

W ramach innego zadania planowana jest również modernizacja pętli tramwajowej na Pomorzanach. Remont ul. Kolumba to jeden z elementów długofalowej modernizacja infrastruktury tramwajowej na terenie Szczecina. Została ona podzielona na dwa etapy. W latach 2008-2015, podczas I etapu, przebudowano około 41km toru pojedynczego np. na ulicach Potulickiej, Narutowicza, 3 Maja. Etap ten uwzględniał także stworzenie zupełnie nowej sieci na Prawobrzeże (Szczeciński Szybki Tramwaj). Obecnie w ramach etapu II planuje się modernizację około 18 km torów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt związany z ul. Kolumba jest jednym z dziesięciu przewidzianych.

Wizualizacje autorstwa firmy SAFAGE S.A.S.

Źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.