Tylko jeden chętny na dokończenie ważnej części węzła Kijewo

Do przetargu na dokończenie budowy jezdni wjazdowej do centrum Szczecina na węźle Kijewo stanęła tylko jedna firma.

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zabezpieczył na inwestycję nieco ponad 28 mln zł. Jedyną ofertę w przetargu złożyła firma Strabag, która zaoferowała 32,07 mln złotych oraz zagwarantowała skrócenie terminu realizacji o miesiąc. Po przeanalizowaniu dokumentów, komisja przetargowa zdecyduje czy zwiększyć budżet na inwestycję czy unieważnić przetarg.

Węzeł Kijewo będzie realizowany etapami przez różne firmy, gdyż poprzedni wykonawca, którym był Energopol Szczecin, przerwał prace po wykonaniu niespełna 20 procent robót (niedawno sąd ogłosił upadłość firmy). Projekt rozbudowy węzła przewiduje budowę nowych wiaduktów w ciągu DK10, jezdni zbiorczo-rozprowadzających w ciągu A6 i nowych łącznic.

To drugi przetarg na dokończenie prac na węźle Kijewo. Pod koniec stycznia br. szczeciński oddział GDDKiA otrzymał oferty od wykonawców na dokończenie północnego wiaduktu węzła.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl