Trzy oferty na przebudowę al. Jana Pawła II w Szczecinie. Wszystkie mieszczą się w budżecie

Do przetargu na przebudowę al. Jana Pawła II w Szczecinie stanęły trzy firmy. Realizacja inwestycji jest praktycznie pewna, bo wszystkie oferty mieszczą się w założonym budżecie. 

Miasto zabezpieczyło na przebudowę reprezentacyjnej ulicy nieco ponad 28 mln zł. Kilka milionów z tej kwoty będzie można przeznaczyć na inne cele, bo najwyższa z ofert w przetargu opiewa na 25,14 mln zł (złożyło ją konsorcjum firm Elbud Szczecin i Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych Eljot Jacek Luterek). Nieco niższą kwotę zaproponowała firma Kristone Krystian Suda (24,91 mln zł), a najtaniej swoje usługi wyceniło konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. i  Rover Infraestructuras S.A. (23,86 mln zł). Po przeanalizowaniu dokumentów, komisja przetargowa wybierze wykonawcę inwestycji. Prace budowlane mają zostać ukończone w ciągu 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Co obejmie inwestycja?

W ramach inwestycji przebudowany zostanie fragment al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego. Projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej oraz ciągów pieszych i ścieżki rowerowej z dużych płyt granitowych.

Skrzyżowania również zostaną wykonane z kostki kamiennej, ale koloru kontrastowego w stosunku do kostki ułożonej na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Parkowanie równoległe będzie możliwe po jednej stronie pasów postojowych. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające.

Ścieżka rowerowa na całym przebudowywanym odcinku al. Jana Pawła II będzie biegła w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Największe zmiany nastąpią na odcinku między Urzędem Miasta a ul. Niedziałkowskiego, gdzie obecnie ciąg pieszy i rowerowy nie są poprowadzone w osi alei. Po przebudowie pojawią się stojaki rowerowe, ławki, nowe nasadzenia krzewów i nowe kosze na śmieci.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl