Trzy firmy zainteresowane wielką przebudową torowisk w Szczecinie

Do przetargu na realizację jednej z największych inwestycji komunikacyjnych w Szczecinie stanęły trzy firmy. Jedna z ofert mieści się w założonym budżecie.

Spółka Tramwaje Szczecińskie zabezpieczyła na realizację zadania „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)” kwotę 185,23 mln zł.

Po otwarciu kopert w przetargu okazało się, że najkorzystniejsza cenowo oferta złożona przez ZUE S.A. opiewa na 174,42 mln zł. To kwota aż o ponad 10 mln zł niższa od założonego budżetu. Warto wspomnieć, że ta sama firma jest wykonawcą innej dużej szczecińskiej inwestycji komunikacyjnej – przebudowy węzłów „Szarych Szeregów” i „Wyszyńskiego”.

Pozostałe dwie oferty są już sporo wyższe. Firma Torpol S.A. wyceniła swoje usługi na kwotę 186,58 mln zł, a Budimex zaproponował 208,92 mln zł.

Po przeanalizowaniu dokumentów, komisja przetargowa zdecyduje o wyborze wykonawcy. Ze względu na dużą wartość zamówienia, niezbędna będzie także procedura kontroli uprzedniej.

Co obejmie inwestycja?

Zakres robót w ramach zadania jest niezwykle szeroki. Przebudowanych zostanie wiele torowisk: w al. Niepodległości oraz na odcinku od al. Wyzwolenia do Ronda Giedroycia, w ciągu ulic Kołłątaja i Asnyka, a także w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego. Projekt przewiduje również przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo, placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego. Komunikacja miejska na całym odcinku będzie priorytetowa dzięki nowym pasom autobusowo–tramwajowym. Zaplanowano też budowę „wiedeńskich” przystanków tramwajowych, wydzielonych miejsc postojowych i pasów rowerowych. Wykonawca będzie musiał zająć się także przebudową sieci trakcyjnej, chodników oraz zjazdów, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (nastąpi zmiana organizacji ruchu).

Zadanie jest skomplikowane i wymagające, więc zostanie podzielone na kilka etapów.

Przyszły wykonawca będzie miał dwa lata na realizację inwestycji (licząc od dnia podpisania umowy).

przebudowa torowisk Szczecin przetarg oferty
Plac Rodła Fot. Materiały spółki Tramwaje Szczecińskie
przebudowa torowisk Szczecin przetarg oferty
Aleja Wyzwolenia Fot. Materiały spółki Tramwaje Szczecińskie
przebudowa torowisk Szczecin przetarg oferty
Ulica Matejki Fot. Materiały spółki Tramwaje Szczecińskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl