Trwają prace na ulicach Małkowskiego, Libelta i Reymonta w Szczecinie

O stanie prac na kilku szczecińskich ulicach poinformował dziś Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. 

Przebudowa ulic Małkowskiego (na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X) i Królowej Jadwigi (na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego) obejmie jezdnie i chodniki, elementy małej architektury oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

prace ulice Małkowskiego Libelta Reymonta
ul. Małkowskiego. Fot. ZDiTM

W marcu przeprowadzono rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonano elementy kanalizacji deszczowej, stabilizację i podbudowy pod chodniki, wjazdy do bram, a także obramowanie jezdni poprzez ustawienie krawężnika kamiennego.

Trwają również prace na ulicy Libelta, gdzie wykonano wcinkę w istniejącą sieć wodociągową oraz ogólnospławną w ulicy Paderewskiego. Rozebrana została też nawierzchnia jezdni i podbudowa na zamkniętym odcinku tej ulicy, a obecnie wykonywana jest kanalizacja od ulicy Paderewskiego w kierunku Budzisza Wosia.

prace ulice Małkowskiego Libelta Reymonta
ul. Libelta. Fot. ZDiTM

Wiosenne remonty mają miejsce również na ulicy Reymonta, na której została już rozebrana część chodników. Obecnie wykonawca przebudowuje tam sieć wodociągową (budowa wodociągu, węzłów i hydrantów), a w kolejnym etapie chce zrealizować rozbiórkę elementów dróg, częściowe ustawić krawężniki kamienne, a także wykonać podbudowę pod nawierzchnię chodnika.

prace ulice Małkowskiego Libelta Reymonta
ul. Reymonta. Fot. ZDiTM

Zakończenie remontów na wszystkich trzech ulicach planowane jest na jesień tego roku.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl