Trwają prace budowlane na ul. Hożej w Szczecinie [zdjęcia]

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że wykonawca inwestycji na ulicy Hożej obecnie zajmuje się m.in. siecią wodociągową, kanalizacją oraz pracami rozbiórkowymi.

Realizująca prace budowlane na ulicy Hożej firma Strabag kończy już roboty związane z siecią wodociągową, sanitarną i deszczową oraz jest w trakcie wykonywania murów oporowych. Trwają również prace rozbiórkowe na odcinku od ul. Żabiej do ul. Bogumińskiej (w czasie wakacji będą prowadzone na odcinku od szkoły do ul. Żabiej). Natomiast na ul. Piaskowej wykonywana jest podbudowa.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmie przebudowę wraz z rozbudową ul. Hożej na odcinku od ul. Piaskowej do skrzyżowania z ul. Bogumińską, a także rozbudowę ul. Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) na odcinku 190,73 m od istniejącego zjazdu w ciągu ul. Hożej. Projekt przewiduje poszerzenie istniejącej jezdni ul. Hożej do szerokości 3,25 m dla każdego pasa ruchu (wraz z wykonaniem połączenia ul. Bogumińskiej z istniejącym odcinkiem chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Łącznej) oraz budowę obustronnych chodników, jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej i stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych. W ramach inwestycji poszerzona zostanie również jezdnia gruntowa do szerokości 5,0 m na odcinku ul. Piaskowej, który łączy ul. Hożą z ul. Ostrowską. Wykonane zostanie również odwodnienie drogi oraz przystanki autobusowe.

Warta blisko 19 mln zł inwestycja ma być gotowa w połowie przyszłego roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl