Nitka Trasy Zamkowej prowadząca w kierunku miasta zostanie zmodernizowana. Miasto szuka wykonawcy dla zadania „Remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w m. Szczecin – jezdnia północna”.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ogłosił właśnie przetarg na stronie Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych na remont północnego odcinka Trasy Zamkowej. Prace obejmą odnowienie obiektu oraz elementów jego wyposażenia, przebudowę oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej, modernizację dojazdów do obiektu, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, wykonanie oświetlenia dróg, naprawę powierzchni betonowych i stalowych, zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie chodników. Poprawiona zostanie infrastruktura rowerowa. Po remoncie cykliści zjeżdżający z Trasy Zamkowej w ul. Jana z Kolna pojadą nową, wydzieloną ścieżką rowerową, która połączy się z istniejącą infrastrukturą. Zmodernizowane zostanie oznakowanie nawigacyjne na rzece Odra Zachodnia. Obecne tablice zastąpione zostaną przez nowoczesną sygnalizację świetlną dla statków.

Remont będzie odbywać się etapami. Przez cały okres trwania prac ruch aut będzie poprowadzony dwoma pasami. Już w okolicy Basenu Górniczego wyznaczony zostanie odcinek przejściowy umożliwiający płynne włączenie się w strefę czasowo zmienionej organizacji ruchu. Również na czas remontu od Basenu Górniczego poprowadzony zostanie buspas dla komunikacji miejskiej. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na wykonanie robót od momentu podpisania umowy.

Trasa Zamkowa to jedna z arterii łączących centrum miasta z prawobrzeżem Szczecina. Średnio w dzień powszedni przez Trasę Zamkową w kierunku centrum przejeżdża około 20 tys. pojazdów. Ponad 17 tys. dojeżdża do okolic Bramy Królewskiej, część zjeżdża wcześniej np: w ul. Jana z Kolna.

Północną nitkę arterii oddano do użytku w 1987 roku. W związku z wieloletnią eksploatacją, liczący ponad 2 kilometry fragment przeprawy wymaga gruntowej modernizacji. Rutynowa, coroczna kontrola stanu odcinka wykazała konieczność jego remontu. Dodatkowo, po zeszłorocznej awarii Mostu Cłowego, miasto na prośbę radnych sprawdziło stan techniczny szczecińskich mostów. Wyniki pokazały, że w pierwszym rzędzie ta część Trasy Zamkowej wymaga naprawy.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie