Droga ekspresowa S6: odcinek Goleniów – Koszalin coraz bliżej

Rusza realizacja kolejnych dwóch odcinków S6 Trasy Kaszubskiej. W województwie zachodniopomorskim trasa S6 jest już realizowana.

W naszym województwie trwa obecnie budowa siedmiu odcinków drogi ekspresowej S6 od Goleniowa (połączenie z drogą S3) do Koszalina wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa. W sumie to około 140km nowej, 2-jezdniowej drogi ekspresowej. Kolejne 120 km od Goleniowa do Koszalina powinny być gotowe w przyszłym roku. Zakończenie wszystkich prac na budowanej obwodnicy Koszalina i Sianowa przewidywane jest w 2020 roku.

Realizacja inwestycji ma się przyczynić do zwiększenia dostępności komunikacyjnej Koszalina. Nowa droga wyprowadzi ruch tranzytowy ze wszystkich wsi, miasteczek i miast położonych przy obecnej drodze krajowej nr 6, tym samym zmniejszając negatywne oddziaływania ruchu drogowego na lokalną społeczność. Poprawi się również bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Pozostałe odcinki S6: Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, Koszalin – Bożepole Wielkie oraz Zachodnia Obwodnica Szczecina będą realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzję w tej sprawie podjął  5 czerwca 2018 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl