Torowa rewolucja w Szczecinie

13:17

W Szczecinie planowana jest na najbliższe lata torowa rewolucja. Głównym celem i ideą projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Szczecina poprzez poprawę stanu technicznego tras tramwajowych w mieście.

Realizacja projektu wynika z potrzeby poprawy stanu technicznego infrastruktury torowej i poprawy komfortu podróżowania tramwajami w naszym mieście. Po przebudowie przejazd będzie bardziej płynny, zmniejszy się awaryjność torowisk, a w rejonie przejazdu tramwajów zrobi się ciszej.

Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu pn. „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” jest Gmina Miasto Szczecin, a podmiotem odpowiedzialnym za rzeczową realizację projektu będzie Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. występująca w roli inwestora zastępczego.

Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych wyniesie 8.7 km toru podwójnego. Całkowity planowany koszt inwestycji: 233 700 000,00 brutto.

Projekt obejmuje następujący zakres robót:

Zadanie 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną
w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła (wraz z placem Rodła) do Ronda Giedroycia
w ciągu ul. Kołłątaja – ul. Asnyka – pętla Niebuszewo
w ciągu pl. Żołnierza Polskiego (wraz z pl. Żołnierza) – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)

Zadanie 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz z niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego

Zadanie 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od Mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem)

Zadanie 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów

Zadanie 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego

Zadanie 6. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin wraz z niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego ul. Wiszesława

Zadanie 7. Przebudowa Podstacji prostownikowej Kolumba

Zadanie 8. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego

Zadanie 9. Przebudowa Podstacji prostownikowej Kaszubska

Rok 2017 będzie czasem podpisywania umów z biurami projektowymi oraz przygotowywaniem potrzebnych dokumentacji. Realizacja robót budowlanych będzie w latach 2018–2023. Dodatkowo w ramach zadań tegorocznych spółka Tramwaje Szczecińskie będzie na bieżąco utrzymywać i kontrolować stan torowisk w naszym mieście.

Planowany jest także remont torowiska na ulicy Krzywoustego, ramach którego zrealizowane zostaną następujące prace:

– usunięcie otulin przyszynowych,

– wyregulowanie krawędzi konstrukcji jezdni,

– oczyszczenie powstałego „tunelu szynowego”,

– uzupełnienie ubytków nawierzchni w ramach torowiska (max. 0,5 m od krawędzi skrajnej szyny),

– wypełnienie całego „tunelu” materiałami chemoutwardzalnymi lub aplikowanymi na gorąco.

Dzięki temu poprawi się szczelność konstrukcji w strefie przyszynowej i komfort jazdy.

Źródło: Tramwaje Szczecińskie