Szykuje się modernizacja przejazdów kolejowych

W Szczecinie zostaną przebudowane drogi w ciągach ulic:  Bałtyckiej, Pomorskiej, Wiosennej i Jagiellońskiej. Powstaną bezkolizyjne przejścia nad iniami kolejowymi dla pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz nowe miejsca przesiadkowe.

W ramach koncepcji zaprojektowano nowe wiadukty kolejowo – drogowe nad liniami kolejowymi, przebudowę układu dróg samochodowych, budowę parkingów, budowę infrastruktury pieszej i rowerowej.

Ulica Bałtycka

W ramach tego zadania do przebudowy zostały zaplanowane odcinki jezdni ulic Prof. Żuka, Bałtyckiej, Przytorze oraz Sokołowskiego. Ulice posiadać będą jezdnię asfaltową o szerokości 7,0 m wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi. Wzdłuż ulic Prof. Żuka i Bałtyckiej pojawi się wiadukt drogowy przechodzący nad linią kolejową z obustronnymi ciągami pieszo-rowerowymi o szerokości 4,0 m, jednojezdniową, dwupasmową jezdnią w obu kierunkach. Na obiekcie znajdą się dwa przystanki komunikacji zbiorowej wraz z wiatami przystankowymi, cztery windy oraz cztery pary schodów, za pomocą których pasażerowie będą mogli przedostać się bezpośrednio na perony kolejowe. Zaplanowano także rozwiązania dla rowerzystów w postaci parkingów rowerowych Bike&Ride. W związku z budową węzła przesiadkowego zaprojektowano również parking Park&Ride na 114 miejsc. W ciągu ulicy Sokołowskiego zaprojektowano pętlę autobusową.

fot. Urząd Miasta Szczecin

Ulica Jagiellońska

Koncepcja obejmuje przebudowę odcinków jezdni ulic Stanisława Witkiewicza, Jagiellońskiej i Twardowskiego. z jezdnię asfaltową o zmiennej szerokości wynoszącej 7,0-9,50 m wraz z obustronnymi chodnikami. Skrzyżowanie ulic Witkiewicza i Jagiellońskiej posiadać będzie dodatkowy czwarty wlot wspomagający obsługę Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera. Wzdłuż ulic Witkiewicza i Jagiellońskiej pojawi się wiadukt drogowy przechodzący nad linią kolejową z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 4,0 m, 3,0 m chodnikiem oraz dwupasmową jezdnią o szerokości 7,50 m. Za obiektem będą znajdowały się dwa przystanki autobusowe. Na południowym przystanku zaprojektowano zatokę autobusową. W związku z budową węzła przesiadkowego zaprojektowano również parking Park&Ride na 59 miejsc. Parking Park&Ride będzie posiadał jezdnię umożliwiającą zawracanie.

fot. Urząd Miasta Szczecin

Ulica Wiosenna i Pomorska

Koncepcja zakłada dwa obiekty inżynierskie nad linią kolejową. W ciągu ulicy Pomorskiej wiadukt drogowy, a w ciągu ulicy Wiosennej kładkę pieszo-rowerową. Budowa obiektów mostowych wiąże się z likwidacją przejazdów drogowo-kolejowych w ciągu ulic Wiosennej i Pomorskiej. Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Pomorskiej posiadać będzie dwukierunkową 7,0 m jezdnię asfaltową oraz obustronne chodniki i drogę rowerową. Na skrzyżowaniu ulic Jesiennej i Pomorskiej oraz skrzyżowaniu ulic Pomorskiej, Gierczak i Goleniowskiej pojawią się ronda. Projekt zakłada ponadto powstanie dwóch parkingów Park&Ride, jednego na 161 miejsc i drugiego na 73 miejsca. Przewidziane zostały także postoje taxi, Kiss&Ride, przystanki komunikacji miejskiej oraz wiaty przystankowe Bike&Ride, przystanek. Kładki prowadzące z parkingów P&R na perony kolejowe będą wyposażone w schody oraz windy.

fot. Urząd Miasta Szczecin

Ile to będzie kosztować?

Jak podaje Urząd Miasta Szczecin, opracowane zostały wstępne koszta, zgodnie z którymi poszczególne zadania wynoszą:

  • budowa wiaduktu w ciągu ul. Bałtyckiej 52 121 844,73 zł brutto (w tym udział PKP PLK SA 40 989 750 zł),
  • budowa kładki w ciągu ul. Wiosennej i wiaduktu Pomorskiej z układem drogowym 82 336 183,88 zł brutto  w tym udział PKP PLK SA 45 686 812,50 zł),
  • budowa wiaduktu w ciągu ul. Jagiellońskiej 47 144 866,13 brutto (w tym udział PKP PLK SA 33 880 350 zł).

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami-etap III” planowany jest do finansowania z POiIS 2014-2020 w ramach projektów prowadzonych przez  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Miasto Szczecin zostało zaproszone przez PKP PLK S.A. do udziału w tym projekcie z wytypowanymi wyżej przejazdami, który w przypadku akceptacji przesłanej do PKP PLK S.A. wstępnej koncepcji rozwiązań technicznych oraz wstępnie oszacowanymi kosztami, po uzyskaniu dofinansowania, będzie mógł być wspólnie realizowany w latach 2019-2023.

Za opracowanie koncepcji odpowiadało Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl