Szczecińscy radni zajmą się uchwałami parkingowymi. Wcześniej wideoczaty z mieszkańcami

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Szczecin (22 września) omawiane będą dwa projekty uchwał parkingowych. Pierwszy dotyczy zasad działania i granic Strefy Płatnego Parkowania, a drugi utworzenia czterech płatnych parkingów niestrzeżonych.

Rewolucja cenowa w SPP

Od 2012 roku liczba zarejestrowanych w Szczecinie pojazdów wzrosła z 238 tys. do ponad 300 tys. Optymalny wskaźnik wolnych miejsc w SPP powinien wynosić ok. 20 proc., a obecnie średnia liczba wolnych miejsc w strefie osiągnęła wartość krytyczną 2,9%. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na obrzeżach strefy.

Z analizy badań i ankiet wynika, że słaba rotacja jest spowodowana przede wszystkim nadmierną liczbą abonamentów i opłat zryczałtowanych. Pojazdy z opłatami długoterminowymi zajmują połowę strefy.

Dlatego przygotowany przez miasto projekt uchwały przewiduje zmianę struktury cennika i przesunięcie ciężaru poboru opłat z abonamentów na opłaty krótkoterminowe dostępne w parkomatach lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych MobiParking czy SkyCash.

W nowym cenniku nie będzie abonamentów rocznych. W zamian pojawi się abonament na wybraną liczbę dni roboczych (maksymalnie 23) w cenie 30 zł/dzień dla strefy A i 20 zł/dzień dla strefy B.

Abonamenty miesięczne mają być dostępne tylko dla osób i firm płacących podatki w Szczecinie. Proponowana cena: 200 zł w strefie B oraz 300 zł w strefie A.

Roczna opłata zryczałtowana dla mieszkańca strefy ma wzrosnąć z 96 do 360 zł.

Za pierwszą godzinę postoju w strefie B zapłacimy 2,8 zł (teraz 1,6 zł), a w strefie A 3,6 zł (obecnie 2,8 zł).

Opłata za nieopłacenie postoju wzrośnie do 200 zł (lub 100 zł, jeśli zostanie wniesiona w terminie 7 dni od zawiadomienia o nieopłaconym postoju).

Zmieni się także stawka za postój samochodów hybrydowych. Opłata zryczałtowana miesięczna dla właściciela „hybrydy”, której emisja CO2 nie przekracza 100 g/km ma kosztować 50 zł miesięcznie (do tej pory 10 zł za rok). Co ważne, dotyczy to tylko aut hybrydowych typu plug-in (samoładujące będą traktowane jak samochody spalinowe).

Zgodnie z ustawą o elektromobilności, właściciele samochodów elektrycznych pozostają zwolnieni z opłaty za postój w strefie.

Absolutną nowością w szczecińskiej SPP ma być opłata zerowa za pierwsze 15 minut. Z tego przywileju będzie można skorzystać tylko raz dziennie po pobraniu z parkomatu biletu „zerowego” bądź uruchomieniu opłaty „zerowej” za pomocą aplikacji w smartfonie. Takie rozwiązanie to jeden z owoców konsultacji społecznych, które były prowadzone między 13 lipca i 14 sierpnia br.

Dwa inne pomysły inspirowane konsultacjami dotyczą komunikacji zbiorowej. Część uczestników wskazywała, że ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego w centrum Szczecina powinno iść w parze z usprawnianiem komunikacji miejskiej.

W odpowiedzi na ten postulat przygotujemy na sesję październikową projekt uchwały obniżającej ceny biletów okresowych komunikacji miejskiej – mówi Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. – Jednocześnie w związku z planem uruchomienia nowej linii autobusowej nr 90, która pozwoli wygodnie przemieszczać się w ścisłym centrum miasta, złożymy projekt regulacji w budżecie miasta na 2021 r., która zabezpieczy finansowanie dla tej linii. Mam nadzieję, że takie propozycje zachęcą część kierowców do przesiadania się z samochodów do autobusów i tramwajów.

Nowe granice SPP

Mieszkańcy obszarów graniczących z SPP od dawna domagają się włączenia ich ulic do strefy, bo chcąc uniknąć opłat, wielu kierowców okupuje miejsca przed ich domami czy lokalami użytkowymi. Dlatego w projekcie uchwały znalazła się również propozycja zmiany granic SPP.

Po zmianach SPP ma obejmować 142 ulice i place (obecnie jest ich 80), co przełoży się na zwiększenie liczby miejsc postojowych z 6853 do ok. 11,7 tys.  Granice strefy w znacznym stopniu będą pokrywać się z naturalnymi granicami centrum miasta (m.in. Park Kasprowicza, Odra, czy ulica Narutowicza, poza którą przeważają funkcje mieszkaniowe).

Powiększenie strefy będzie wiązać się z wymianą parkomatów na nowe (będzie można w nich płacić kartą).

Granice proponowanego poszerzenia SPP wyznaczają ulice: Piotra Skargi, Wyzwolenia (od ronda Giedroycia do ul. Malczewskiego), Malczewskiego, Parkowa (od ul. Malczewskiego do ul. Kapitańskiej – Starzyńskiego), Kapitańska, Jana z Kolna (od ul. Kapitańskiej do Nabrzeża Wieleckiego), Nabrzeże Wieleckie, Kolumba (od ul. Nowej do pętli autobusowej za Dworcem PKP), Owocowa, Czarnieckiego, Potulicka (od ul. Czarnieckiego do ul. Narutowicza), Narutowicza, Piastów (od ul. Narutowicza do ul. Ku Słońcu), Ku Słońcu (od ul. Piastów do ronda Pileckiego), Sikorskiego (od ronda Pileckiego do ul. Bohaterów Warszawy) i Bohaterów Warszawy.

Ulica Wawrzyniaka nie będzie w SPP, ale będą do niej dochodziły ul. Piotra Skargi i Kr. Korony Polskiej, które w całości należeć będą do strefy.

uchwały parkingowe Szczecin projekt
Fot. Materiały NiOL

Cztery nowe płatne parkingi niestrzeżone

Druga z uchwał parkingowych, którą zajmą się w przyszły wtorek szczecińscy radni, dotyczy utworzenia płatnych parkingów niestrzeżonych (PPN) położonych na terenie Szczecina, poza drogami publicznymi.

Nowe parkingi mają powstać pod Trasą Zamkową (110 miejsc), przy ul. Czarnieckiego (40 miejsc), przy ul. Ogińskiego (25 miejsc) i przy ul. Szymanowskiego (50 miejsc).

Parkowanie będzie tam płatne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 (dni robocze). Wysokość opłat ma zależeć od specyfiki miejsca i oczekiwanego poziomu rotacji pojazdów.

Na parkingach pod Trasą Zamkową i przy ul. Czarneckiego ceny w przeliczeniu na godziny mają być niższe niż w Strefie Płatnego Parkowania: za pierwsze 15 minut – 0,50 zł, za każde kolejne rozpoczęte 15 minut – 0,50 zł (czyli 2 zł za godzinę).

Ze względu na duży deficyt miejsc postojowych w rejonie Urzędu Miasta opłaty za parkowanie na parkingach przy ulicach Ogińskiego i Szymanowskiego mają być wyższe niż w SPP: za pierwsze rozpoczęte 15 minut – 1 zł, za każde kolejne rozpoczęte 15 minut – 1 zł (4 zł za godzinę).

Bilety będzie można kupić w parkomacie lub w aplikacji mobilnej (Sky Cash, MobiParking).

Opłata za postój bez wykupionego biletu ma wynosić 200 zł.

Konsultacje w sprawie zmian systemu parkowania w Szczecinie

Projekt zmian w SPP jest częścią reformy całego systemu parkowania w Szczecinie.

Na system parkingowy należy patrzeć jak na element całego modelu przemieszczania się na terenie miasta – pieszo, rowerem, tramwajem, autobusem, pociągiem podmiejskim oraz samochodem. Parkingi, transport publiczny i komunikacja indywidualna stanowią w tym modelu system naczyń połączonych. Dlatego nowe rozwiązania w systemie parkingowym oddziałują na pozostałe elementy modelu komunikacyjnego – tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik NiOL.

Proponowane zmiany w systemie parkowania zostały poddane konsultacjom społecznym w okresie od 13 lipca do 14 sierpnia br.

Opinie były zbierane w formie badania ankietowego. Do Urzędu Miasta wpłynęło 208 formularzy (35 w formie papierowej, reszta drogą mailową). Ankieta oprócz czterech pytań zamkniętych dotyczących konkretnych rozwiązań, umożliwiała także swobodną wypowiedź.

Zebrane dane wskazują, że dwie trzecie badanych popiera pomysł ograniczenia dostępności do abonamentów poprzez uprzywilejowanie cenowe osób płacących podatki w Szczecinie. 57 proc. ankietowanych jest za budową kolejnych płatnych parkingów niestrzeżonych, a 51 proc. chce wprowadzenia zachęty dla właścicieli pojazdów polegającej na możliwości zakupu okresowego biletu komunikacji miejskiej w obniżonej cenie.

Najmniejsze poparcie zyskał projekt powiększenia SPP oraz zmian rodzajów i wysokości opłat (34 proc. badanych).

Wideoczaty z mieszkańcami

Miasto zaprasza wszystkich zainteresowanych zmianami parkingowymi do udziału w wideoczatach, które będą odbywać się online od wtorku do czwartku (15-17 września). Początek spotkań o godz. 17.00.

Propozycje zmian przedstawią dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Paweł Adamczyk i prezes NiOL Radosław Kanarek. Będzie możliwość zadawania pytań. Każdy z wideoczatów będzie miał temat przewodni:

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl