Strefa Zamieszkania Stare Miasto przechodzi do historii

Rada Miasta Szczecin podjęła 20 czerwca uchwały o likwidacji Strefy Zamieszkania Stare Miasto i utworzeniu dwóch nowych Płatnych Parkingów Niestrzeżonych: PPN Plac Orła Białego, PPN Dolny Taras.

PPN Plac Orła Białego będzie obejmował fragment ulicy Staromłyńskiej, od ulicy Koński Kierat do ulicy Grodzkiej, oraz ulicę Koński Kierat, od ulicy Staromłyńskiej do ulicy Mariackiej. Za każde rozpoczęte 15 minut parkowania na tym obszarze będzie pobierana opłata w wysokości 2,5 zł.

Likwidacja Strefy Zamieszkania Stare Miasto
Fot. UM Szczecin

PPN Dolny Taras znajdować się będzie na ulicach: Kłodnej, Środowej, Siennej, Rynek Sienny, Rynek Nowy, Wielkiej Odrzańskiej, części Małej Odrzańskiej (od ulicy Środowej do ulicy Wielkiej Odrzańskiej), Opłotki, Osiek, Kurzej Stopki oraz Targu Rybnego. Na tym obszarze opłata za każde rozpoczęte 15 minut parkowania wyniesie 1,5 zł.

Oba nowe PPN rozpoczną swoją działalność od 1 września. Będą one płatne w godzinach od 8:00 do 22:00 przez cały tydzień.

Likwidacja Strefy Zamieszkania Stare Miasto
Fot. UM Szczecin

Abonament dla mieszkańców

Mieszkańcy obszaru objętego abonamentowaniem (patrz mapki), będą mieli możliwość zakupu abonamentu PPN. Obowiązuje zasada: jeden pojazd – jeden lokal. Cena półrocznego abonamentu wyniesie 180 zł, natomiast rocznego – 360 zł.

Ważne jest zaznaczyć, że abonament będzie ważny tylko na tym PPN, na którym został zakupiony.

Zarządca parkingów, czyli NiOL, będzie naliczał dodatkowe opłaty w wysokości 200 zł w następujących przypadkach:

a) gdy kierowcy korzystający z Płatnych Parkingów Niestrzeżonych nie opłacą opłaty parkingowej zgodnie z ustalonymi zasadami regulaminu,

b) gdy kierowcy zaparkują pojazd poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi na PPN,

c) gdy kierowcy przekroczą czas dozwolony na parkowanie w miejscach przeznaczonych dla dostaw.

Obecnie w Szczecinie działają cztery Płatne Parkingi Niestrzeżone:

PPN Szymanowskiego (1zł za 15 minut)

PPN Ogińskiego (1zł za 15 minut)

PPN Trasa Zamkowa (50 gr za 15 minut)

PPN Czarnieckiego (50 gr za 15 minut)

Parkingi te są płatne w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Zobacz także:

Strefa Zamieszkania Stare Miasto została ograniczona, do SPP wraca sześć ulic

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl