Specjalny zespół ds. komunikacji będzie doradzał Prezydentowi Szczecina

Zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu ma zadbać o to, by komunikacja była bardziej przyjazna i bezpieczna.

Zespół ma doradzać prezydentowi miasta w takich kwestiach jak poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy zrównoważony transport (z uwzględnieniem komunikacji publicznej i aktywnych form mobilności).

W skład zespołu wchodzą:

  • Krzysztof Mechliński – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie (przewodniczący)
  • mł. insp. Piotr Makuch – Komendant Miejskiej Policji w Szczecinie
  • mł. insp. Andrzej Biernat – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie
  • Paweł Rut – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie
  • Radosław Tumielewicz – Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
  • Arkadiusz Kuzio – Dyrektor Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Marek Rupental – Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Techniczna w Szczecinie
  • Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie
  • Marcin Charęza – Kierownik Referatu ds. organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin (sekretarz)

Waszym zadaniem jest skoordynowanie działań z wielu obszarów tak, aby system drogowo – komunikacyjny był przyjazny i bezpieczny dla użytkowników. Przed nami kolejne wielkie inwestycje infrastrukturalne. Trzeba zadbać o to, aby ich realizacja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców – mówił podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. – Zależy mi na wypracowaniu rozwiązań optymalnych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców, jak i rowerzystów i pieszych. Musimy działać z korzyścią dla nich, ale jednocześnie podejmować racjonalne decyzje.

Zespół będzie zajmował się m.in. opiniowaniem i inicjowaniem przedsięwzięć usprawniających system drogowo–transportowy w Szczecinie. Efektami jego pracy mają być m.in. większa dostępność transportu publicznego, brak korków, równe ulice i chodniki, eliminacja barier dla osób niepełnosprawnych, spójny system tras rowerowych, rozwiązanie problemów parkingowych, zintegrowanie systemów transportu zbiorowego, samochodowego i rowerowego oraz ruchu pieszego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl