Setki ton piachu i soli w gotowości. W Szczecinie trwa Akcja Zima

Ruszyły działania w ramach Akcji Zima. W Szczecinie jest nią objętych 750 kilometrów dróg, które zostały podzielone na trzy kolejności odśnieżania. 

Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w I i II kolejności odśnieżania są główne ciągi komunikacyjne, po których kursuje komunikacja miejska, a także mosty, wiadukty i ulice o dużym nachyleniu. W III kolejności są ulice łączące główne ciągi komunikacyjne, a pozostałe ulice oczyszczane będą interwencyjnie (po zakończeniu działań w I, II i III kolejności).

Przywracanie przejezdności

W I kolejności wykonawcy są zobowiązani do zapewnienia przejezdności w ciągu 4 godzin od wystąpienia opadów śniegu bądź gołoledzi, a w II kolejności przejezdność powinna zostać zapewniona w ciągu 6 godzin. Po ustaniu opadów śniegu wykonawcy muszą  usunąć z jezdni śnieg i błota pośniegowego w ciągu 4 godzin (dotyczy I i II kolejności). W III kolejności wykonawcy powinni zapewnić przejezdność w ciągu 8 godzin od ustania opadów śniegu.

W gotowości jest ponad 30 różnych wozów, ponad 5300 ton soli oraz ponad 830 ton piachu – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie.

W lewobrzeżnej części miasta za zimowe oczyszczanie odpowiada Remondis Szczecin Sp. z o.o, a na prawobrzeżu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., z którymi ZDiTM podpisał umowy na kwotę prawie 8 mln zł. Firma Remondis ma przygotowane 3800 ton soli, 100 ton piachu oraz 12 ton chlorku, a MPO 1521 ton soli, 738 ton piachu oraz 3 tony chlorku. ZDiTM będzie mógł na bieżąco monitorować pracę sprzętu, gdyż wszystkie pojazdy biorące udział w Akcji Zima są wyposażone w GPS.

Odśnieżanie na telefon

Miejscem składowania śniegu zarówno dla wykonawców ZDiTM, jak i dla mieszkańców jest teren lotniska (wjazd od ulicy Hangarowej) – informuje Hanna Pieczyńska.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzebę odśnieżania pod całodobowym numerem telefonu 91 48 00 401.

Oczyszczanie pętli i przystanków komunikacji miejskiej jest realizowane w ramach umów na utrzymanie czystości. Stałym oczyszczaniem objętych jest 13 pętli autobusowych, tramwajowych i autobusowo-tramwajowych oraz 596 przystanków na lewobrzeżu oraz 9 pętli i 238 przystanków na prawobrzeżu Szczecina.

Jeśli zaś chodzi o oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w SPP, to efekty likwidacji gołoledzi, odgarniania śniegu i błota pośniegowego powinny być widoczne w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu ich wystąpienia. Wszystkie chodniki i miejsca parkingowe znajdujące się w SPP muszą być oczyszczone w ciągu 24 godzin od ustania opadów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl