Setki ton piachu i soli w gotowości. W Szczecinie rusza Akcja Zima

W Szczecinie jest 760 kilometrów dróg objętych Akcją Zima, które zostały podzielone na trzy kolejności odśnieżania.

Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w I i II kolejności odśnieżania są główne ciągi komunikacyjne, po których kursuje komunikacja miejska, a także mosty, wiadukty i ulice o dużym nachyleniu. W III kolejności są ulice łączące główne ciągi komunikacyjne, a pozostałe ulice oczyszczane będą interwencyjnie (po zakończeniu działań w I, II i III kolejności).

Przywracanie przejezdności oraz usuwanie śniegu i błota

  • W I kolejności wykonawcy są zobowiązani do zapewnienia przejezdności w ciągu 4 godzin od wystąpienia opadów śniegu bądź gołoledzi
  • W II kolejności przejezdność musi zostać zapewniona w ciągu 6 godzin
  • W III kolejności przejezdność musi być zapewniona w ciągu 12 godzin od ustania opadów śniegu
  • Po ustaniu opadów śniegu wykonawcy są zobowiązani do usunięcia z jezdni śniegu i błota pośniegowego w ciągu 4 godzin (dotyczy I i II kolejności)

W gotowości jest ponad 30 różnych wozów, ponad 7000 ton soli oraz 410 ton piachu – mówi Szymon Wasilewski, z Zespołu ds. Mediów, Skarg i Wniosków ZDiTM.

W lewobrzeżnej części miasta za zimowe oczyszczanie odpowiada firma Remondis Szczecin Sp. z o.o, a na prawobrzeżu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Firma Remondis ma już przygotowane 5700 ton soli oraz 50 ton piachu, a MPO 1510 ton soli, 360 ton piachu oraz 3 tony chlorku. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie podpisał z obiema firmami umowy na kwotę 8 milionów złotych.

ZDiTM będzie mógł na bieżąco monitorować pracę sprzętu, gdyż wszystkie pojazdy biorące udział w Akcji Zima wyposażone są w GPS. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzebę odśnieżania pod całodobowym numerem telefonu (91 48 00 401).

Miejscem składowania śniegu zarówno dla wykonawców ZDiTM, jak i dla mieszkańców jest teren lotniska (wjazd od ulicy Hangarowej) – informuje Szymon Wasilewski.

Akcja Zima w Szczecinie
Korek w Szczecinie w 2016 roku

ZDiTM podpisał również kilka innych umów na realizację zadań związanych z Akcją Zima:

  • „Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecin” z firmą Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski
  • „Usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętych w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód” z firmą Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski
  • „Oczyszczanie miejsc parkingowych znajdujących się na jezdni w SPP na terenie miasta Szczecin” z firmą ROMUS Firma Usługowa

Oczyszczanie pętli i przystanków komunikacji miejskiej jest realizowane w ramach umów na utrzymanie czystości. W harmonogramie stałego oczyszczania jest 13 pętli autobusowych, tramwajowych i autobusowo-tramwajowych oraz 589 przystanków na lewobrzeżu oraz 9 pętli i 231 przystanków na prawobrzeżu Szczecina – wyjaśnia Wasilewski.

Jeśli zaś chodzi o oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w SPP, to efekty likwidacji gołoledzi, odgarniania śniegu i błota pośniegowego powinny być widoczne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu ich wystąpienia. Wszystkie chodniki i miejsca parkingowe znajdujące się w SPP muszą być oczyszczone w ciągu 24 godzin od ustania opadów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl