Sejm przyjął ustawę dotyczącą tzw. „korytarzy życia” i jazdy „na suwak”

W środę Sejm znowelizował Prawo o ruchu drogowym. W nowych przepisach znalazły się zapisy o „korytarzach życia” i jeździe „na suwak”. Dzięki wprowadzonym zmianom ma skrócić się czas dojazdu służb ratowniczych do miejsca wypadku i zwiększyć się płynność ruchu na zwężeniach. Nowelizacja wejdzie w życie po 21 dniach od jej ogłoszenia.

16 października br. Sejm zatwierdził zmiany w kodeksie ruchu drogowego, które jednoznacznie określają zasady dotyczące dwóch ważnych dla bezpieczeństwa sytuacji. Pierwsza dotyczy umożliwienia pojazdowi uprzywilejowanemu dojazdu na miejsce wypadku tzw. „korytarzem życia”. Natomiast druga narzuca kierowcom tzw. jazdę „na suwak”, co ma pomóc w niwelowaniu zatorów drogowych przy zwężeniach.

Korytarz życia

Zapisy w nowej ustawie dokładnie określają zasady tworzenia wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa. W ich myśl kierowca poruszający się lewym skrajnym pasem musi zjechać na lewo, a kierowcy jadący pozostałymi pasami na prawo. W ten sposób zostanie stworzony „korytarz życia”, umożliwiający swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Jazda „na suwak”

Nowelizacja szczegółowo określa też zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu w przypadku zwężenia drogi. Nowe przepisy mówią wyraźnie, że kierowcy jadący kontynuowanym pasem ruchu mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom będącym na pasie, który się kończy. By zachować jak największe bezpieczeństwo i płynność ruchu, manewr powinien odbywać się w sposób naprzemienny i pojedynczy.

Zmiany w przepisach poparło 415 posłów, 2 wstrzymało się od głosu, a 6 było przeciw.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl