Zakończyły się prace związane z remontem schodów przy ulicy Wojciechowskiego w Szczecinie. Dzięki remontowi zdecydowanie poprawił się nie tylko komfort i bezpieczeństwo pieszych, ale także walor estetyczny. Po nowych schodach można już spacerować.


Schody ułożone zostały z bloków kamiennych, wyremontowane zostały ciągi piesze, a w ramach prac pojawiły się także nowe poręcze. Wygodniej jest spacerującym z wózkami ponieważ schody zostały wyposażone w specjalne pochylnie. Istniejące krzewy są wygrodzone murkami z bloków kamiennych, a tereny nieutwardzone wykonawca obłożył korą. Pojawiły się również zupełnie nowe nasadzenia.

Przy okazji tego zadania wyremontowane zostały chodniki w rejonie ul Rajskiej i Wojciechowskiego oraz wykonane jest nowe oświetlenie. Rozmieszczenie słupów pozostało bez zmian, natomiast stare urządzenia zostały zdemontowane.

Prace prowadzone były przez firmę Elbud za kwotę 400 tysięcy złotych.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie