Są środki na przebudowę ważnego odcinka trasy Stargard-Szczecin

Ze wsparciem unijnym przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Lipnika.

13 marca br. swoje podpisy na umowie dotyczącej inwestycji złożyli: marszałek województwa Olgierd Geblewicz, starosta stargardzka Iwona Wiśniewska oraz wicestarosta Waldemar Gil.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1704Z została wpisana na listę ważnych inwestycji w regionie. Blisko kilometrowy odcinek Stargard Zachód – Lipnik ma strategiczne znaczenie, gdyż stanowi główne połączenie ze Szczecinem, z siecią TEN-T, a także terenami Stargardzkiego Parku Przemysłowego i Parku Nowoczesnych Technologii.

Planowana inwestycja obejmie wymianę nawierzchni, oczyszczenie rowów i wzmocnienie skarp przy trasie, położenie nowych chodników, utworzenie ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i parkingów. Ważną część projektu stanowi też przebudowa istniejącego skrzyżowania w Lipniku w rondo.

Punktem kulminacyjnym inwestycji będzie budowa ronda w Lipniku. Powinno to nastąpić w połowie lipca, co wiązać się będzie z wyłączeniem użytkowania trasy na około miesiąc. W tym czasie zorganizowane zostaną objazdy – mówi Ryszard Hadryś, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.

Koszt prac szacowany jest na 8,4 mln zł (w tym 3 mln dofinansowania unijnego). Inwestycja ma zostać zrealizowana do grudnia br., ale jest szansa, że nastąpi to już w październiku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl