Są środki na budowę drogi S3 na odcinku Troszyn-Świnoujście

17 sierpnia br. przedstawiciele GDDKiA poinformowali Prezydenta Świnoujścia o ostatnich decyzjach w sprawie budowy drogi ekspresowej S3. Rozmowa dotyczyła również przyjęcia ustaleń związanych z wyłonieniem wykonawcy budowy tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin.

Harmonogram budowy drugi ekspresowej S3 na odcinku Troszyn-Świnoujście o długości 34,5 kilometra:

– do listopada 2017 roku planowane jest zakończenie prac nad studium techniczno-ekonomiczno-finansowym

– w drugim kwartale 2018 roku uzyskanie decyzji środowiskowej

– na przełomie 2018/2019 roku przetarg na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie inwestycji, której oddanie do użytku planowane jest na przełomie 2022/2023 roku

I co ważne, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  zapewnili, że pieniądze na tę inwestycje w kwocie 900 milionów złotych są zabezpieczone w budżecie – mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Jeśli zaś chodzi o budowę tunelu łączącego wyspy Wolin i Uznam, to harmonogram wygląda następująco:

– do dnia 7 września br. potencjalni wykonawcy inwestycji mają termin na złożenie ofert.  W tym dniu nastąpi również ich otwarcie

– do 31 października br. planowany jest wybór wykonawcy, a samo podpisanie umowy powinno nastąpić do końca 2017 roku

– we wrześniu tego roku nastąpi ogłoszenie przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu, który powinien zostać wybrany do końca 2017

– wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 50 miesięcy na realizację inwestycji budowy stałego połączenia w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

Źródło: Urząd Miasta Świnoujście