Są chętni na dokończenie budowy przejścia dla zwierząt na A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że do przetargu na dokończenie budowy dużego przejścia dla zwierząt na A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica stanęły trzy firmy.

Dokończenie przebudowy autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie – Rzęśnica po poprzednim wykonawcy (był nim Energopol Szczecin) GDDKiA podzieliła na mniejsze zadania.

Obecnie na autostradzie nowy wykonawca prowadzi roboty drogowe, które powinny zakończyć się już w czerwcu. Wczoraj okazało się natomiast, że trzy firmy są zainteresowane dokończeniem budowy przejścia dla dużych zwierząt o szerokości 50 m wraz z ogrodzeniem drogi. Najniższą ofertę złożył Budimex, który zaproponował 10,98 mln zł. Drożej swoje usługi wyceniły firmy Musing Bud (13,31 mln zł) i Strabag (16,44 mln zł). Wszystkie oferty będą teraz analizowane przez komisję przetargową.

Wkrótce GDDKiA ogłosi dwa ostatnie postępowania przetargowe dotyczące przebudowy autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica: na nasadzenia i wykonanie bramownicy dla oznakowania przed węzłem Rzęśnica.

Przebudowa całej autostrady ma się zakończyć do końca tego roku.

przejście dla zwierząt A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica przetarg oferty
Fot. Materiały GDDKiA

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl