Ruszył przetarg na węzeł przesiadkowy w Podjuchach

160 miejsc do parkowania w systemie Park&Ride, nowa pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki i oświetlenie – to wszystko już za dwa lata powstanie w Podjuchach.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował o uruchomieniu przetargu na realizację zadania „Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273”.

Nowa pętla autobusowa z czterema peronami będzie zlokalizowana między peronami stacji kolejowej a ul. Metalową, co umożliwi wygodną przesiadkę do pociągów Szybkiej Kolei Metropolitalnej. Stara pętla przy ul. Szlamowej ma zostać zlikwidowana.

Fot. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Inwestycja obejmie m.in.:

 • przebudowę ul. Metalowej na odcinku projektowanego węzła przesiadkowego,
 • budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,
 • budowę parkingu Bike&Ride,
 • budowę wiat przystankowych,
 • wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,
 • rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,
 • budowę zaplecza socjalno-kasowego,
 • budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,
 • budowę monitoringu wizyjnego i kanalizacji teletechnicznej,
 • budowę/przebudowę chodników,
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • budowę zjazdów,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Inwestycja będzie realizowana w formie „Zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu „Budowa szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków kolejowych nr 406, 273, 351”. Dla pasażerów w tej okolicy będzie to zupełnie nowa jakość podróżowania. Parking P&R i pętla autobusowa staną się elementem większej całości, która w najbliższych latach zrewolucjonizuje komunikację w Szczecinie.

Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację inwestycji (w tym nie więcej niż 11 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej).

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 27 grudnia br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl