Ruszył przetarg na przebudowę Estakady Pomorskiej w Szczecinie

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na rozbudowę i przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. To kolejna inwestycja (po przebudowie ul. Górnośląskiej) w ramach przebudowy układu komunikacyjnego na Międzyodrzu. 

Znajdująca się na prawobrzeżu ulica Gdańska to jedna z głównych arterii Szczecina (droga krajowa nr 10). Na wysokości Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A poruszający się nią kierowcy wjeżdżają na długi wiadukt z lat 70-tych XX wieku – Estakadę Pomorską. Po obu jej stronach są jezdnie pomocnicze, prowadzące do terenów usytuowanych przy basenach portowych (strona północna) oraz obszarów przemysłowych i ogrodów działkowych położonych pomiędzy Estakadą a Rzeką Regaliczką i obszarem linii kolejowych (strona południowa). Najważniejszymi zadaniami w ramach planowanej inwestycji są wzmocnienie niemal 50-letniej konstrukcji wiaduktu oraz budowa od podstaw wspomnianych wyżej ulic biegnących równolegle do estakady.

Szczegółowy zakres prac:

 • przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
 • budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
 • remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
 • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne);
 • przebudowę/budowę zjazdów publicznych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • oznakowanie drogi;
 • podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
 • zagospodarowanie zieleni;
 • podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

Na realizację inwestycji przyszły wykonawca będzie miał dwa lata od dnia podpisania umowy. Nadzór nad realizacją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 9 marca br., do godziny 10.00.

Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Układ drogowy na Międzyodrzu

Modernizacją dostępu drogowego do portu w Szczecinie i przebudowa układu komunikacyjnego na Międzyodrzu to jedno z największych przedsięwzięć komunikacyjnych, które będzie realizowane w najbliższych latach w Szczecinie. Jego realizacja ma poprawić bezpieczeństwo i organizację ruchu, a także zapewnić obsługę komunikacyjną dla szczecińskiego portu. Zaplanowano modernizację m.in. ulic Górnośląskiej (otwarcie kopert nastąpiło w ubiegłym tygodniu; oferty są dużo niższe niż zakładało miasto), Gdańskiej i Energetyków.

W ramach zadania zmieniony zostanie również układ dróg na Łasztowni, którą z Nabrzeżem Wieleckim połączy Most Kłodny z wysokim na około 100 metrów pylonem oraz 24 linami podtrzymującymi. Dzięki niemu centrum miasta zyska połączenie z obszarem rewitalizowanej Łasztowni. Po nowej przeprawie będą poruszać się piesi, rowerzyści samochody i tramwaje. Konstrukcja umożliwi także zachowanie najwyższej klasy żeglowności.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl