Ruszają konsultacje w sprawie budowy torowiska do Mierzyna

Do 25 listopada 2021 r. mieszkańcy Szczecina mogą wypełniać ankietę i wyrazić swoją opinię na temat planów modernizacji trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej, z dobudową drugiego toru oraz budowę nowego odcinka dwutorowego od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli ,,Mierzyn”.

Projekt obejmuje również przebudowę układu drogowego w ciągu ulicy Ku Słońcu, wykonanie pętli autobusowej wraz z ciągami pieszymi, rowerowymi i parkingami rowerowymi dla obsługi podróżnych. Na wysokości ul. Kwiatowej zaprojektowano węzeł rozjazdowy, umożliwiający wjazd w torowisko w ul. Kwiatową, zarówno od strony Ronda Gierosa, jak i Mierzyna.

Na przebudowywanym odcinku znajdą się cztery perony tramwajowe. W ciągu układu drogowego znajdują się skrzyżowania z ul. Krętą, Różaną, Źródlaną, Przygodną, Kwiatową, Polskich Marynarzy, Hrubieszowską. Budowa torowiska do pętli Mierzyn wraz z przebudową układu drogowego będzie wymagała wycinki około 168 drzew. Plan nasadzeń drzew i krzewów zakłada: 288 nasadzeń zastępczych drzew i 940 m2 krzewów.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na wniosek Rady Osiedla Gumieńce, która odpowiada za stronę merytoryczną procesu.

Uwagi można składać:

1) poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej.

2) w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres: Biuro Prezydenta Miasta, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;

3) w formie papierowej poprzez wrzucenie ankiety do urny znajdującej się w przedsionku przy głównym wejściu do Urzędu Miasta Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30)

oraz w siedzibie Rady Osiedla Gumieńce, ul. Ku Słońcu 76, 71-047 Szczecin. (w każdy wtorek w godz. 17:00 – 18:00).

Ankiety dostępne są do pobrania:

• przy urnie konsultacyjnej umieszczonej w Urzędzie Miasta Szczecin w godzinach pracy urzędu;

• oraz w Radzie Osiedla Gumieńce w czasie dyżuru Rady.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl