Rusza rozbudowa skrzyżowania ulic Struga – Hangarowa – Gryfińska

14:09

Już niebawem dużo łatwiej będzie dojechać z centrum na prawobrzeże. We wtorek 8 listopada rozpocznie się remont nawierzchni i rozbudowa skrzyżowania ulic Struga, Hangarowej i Gryfińskiej. Na początku roku 2017 do dyspozycji kierowców będą łącznie 4 pasy do jazdy na wprost i jeden do skrętu w lewo.

Remontowane skrzyżowanie jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych na prawobrzeżu. Szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego dojazd do sygnalizacji świetlnej jest utrudniony ze względu na martwe pole i kończący się jeden z pasów do jazdy na wprost. Po przebudowie zniknie największy problem kierowców w tym rejonie, a jednocześnie główny powód korków.

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni ulicy Hangarowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Struga – Hangarowa – Gryfińska w Szczecinie z podziałem na etapy:

Etap I – remont jezdni wyjazdowej na odcinku od prawoskrętu w ul. Citroena do włączenia jezdni wspomagającej ul. Hangarowej;

Etap II – rozbudowa skrzyżowania ulic Struga – Hangarowa – Gryfińska.

Długość remontowanego odcinka jezdni to 347,26 m, a prace podzielone zostały na kilka etapów. Czasowa organizacja ruchu dla pierwszego z nich zostanie wprowadzona w nocy z poniedziałku na wtorek. Prace rozpoczną się we wtorek o godzinie 8 rano.

Remont nawierzchni rozpocznie się na wysokości pasa wyłączenia w ul. Citroena i stacji paliw, przy zajęciu całej szerokości skrętu w prawo. Wewnętrzny pas zostanie zawężony do min. 3,0 m. Z uwagi na przebudowę chodnika na wysokości pasa wyłączenia w ul. Citroena ruch pieszy i rowerowy zostanie wstrzymany. W tym rejonie prędkość będzie ograniczona do 50 km/h.

W ramach remontu jezdni przewidziano wykonanie wzmocnienia konstrukcji na całej szerokości, wymianę i regulację krawężników, poszerzenie jezdni południowego wlotu ulicy Gryfińskiej na skrzyżowanie wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni oraz korektą przebiegu wyspy dzielącej jezdnie, przeprojektowanie przebiegu i wzmocnienie jezdni łącznika pomiędzy ul. Gryfińską, a ul. Struga.

Oprócz tego w ramach zmian wyremontowane zostaną chodniki i przebudowane będzie oświetlenie uliczne. Na przejściach dla pieszych pojawi się oznakowanie rozpoznawalne przez niewidomych i niedowidzących – elementy ze specjalnymi wypustkami w kolorach białym i żółtym.

Prace wykonuje firma Eurovia Polska S.A za kwotę 2 977 000 zł. Termin realizacji umowy to 84 dni od dnia przekazania placu budowy.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie