22 maja br. przekazany został wykonawcy plac budowy, który będzie realizował zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie — etap III, IV, V, VI”.

Celem inwestycji jest przebudowanie istniejącego układu komunikacyjnego, co ma spowodować uspokojenie ruchu, poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu wszystkich uczestników ruchu oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska. Realizacja projektu poprawi dostępność przyległego terenu, uporządkuje ruch pieszy i poprawi warunki kierowców. Dodatkowo projekt przewiduje poprawę odwodnienia poprzez przebudowę istniejących urządzeń odwadniających. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie 317 miejsc parkingowych, co zwiększy ich liczbę o 57.

Inwestycja wykonywana jest w formule „Zaprojektuj zbuduj”. Wykonawca, konsorcjum firm Elbud s.c. Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak, PUI-B Eljot Jacek Luterek ma 18 miesięcy na zakończenie prac od momentu podpisania umowy, czyli do końca września 2017 roku.

Koszt inwestycji: 4 920 000 zł brutto.

Ze względu na konieczność realizacji robót budowlanych, obejmujących także przebudowę istniejących sieci oraz brak możliwości zapewnienia ogólnego ruchu pojazdów, roboty będą odbywały się przy zamknięciu całego odcinka drogi dla ruchu ogólnego. Przez cały okres prowadzenia robót będzie zachowana możliwość poruszania się pojazdów ratowniczych oraz służb miejskich pasem ruchu o szerokości minimum 3 metrów.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie