Rusza kolejny etap prac na Węźle Głębokie. Od 2 marca ważne zmiany w organizacji ruchu

Od wtorku 2 marca br. na budowie Węzła Przesiadkowego Głębokie rozpocznie się kolejny etap prac. W pierwszej kolejności, związane z nim będą zmiany w organizacji ruchu w ciągu ul. Kupczyka.

Wprowadzenie zmian w ruchu wynika z przejścia do kolejnego etapu inwestycji, w którym to po zakończeniu prowadzonych zimą prac konstrukcyjnych budowy zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej przy ul. Kupczyka, możliwe będzie zwolnienie pasa terenu pod budowę odcinka nowej jezdni ul. Kupczyka. Ulica Kupczyka na tym fragmencie będzie odsunięta o kilka metrów od jeziora Głębokie z uwagi na potrzebę wybudowania w jej dotychczasowym śladzie fragmentu drogi dla rowerów i chodnika, które połączą się z już wykonaną ścieżką pieszo-rowerową biegnącą od granic Szczecina.

Utrudnienia na tym odcinku potrwają ok 1,5 miesiąca (co jest uzależnione m.in od natężenia ruchu jak i warunków atmosferycznych)

2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Bypass i zamknięcie ul. Miodowej

W drugiej połowie marca należy się spodziewać kolejnych utrudnień. Ruch zostanie „przepięty” na nową jezdnię ul. Kupczyka, jednocześnie zamknięta zostanie ul. Miodowa oraz obszar istniejącego mini ronda. Ruch odbywał się będzie bypassem wokół istniejącego ronda, a relacja Wołczkowo – Zegadłowicza kierowana będzie sugerowanym objazdem przez rondo Olszewskiego. O dokładnych terminach wprowadzenia zmian, będziemy informować na bieżąco. Utrudnienia wynikające z tych prac potrwają do III kwartału br.

2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Zmiany – dlaczego teraz?

Budowa Węzła Przesiadkowego Głębokie jest inwestycją znacząco wyprzedzającą harmonogramy. Choć zgodnie z umową prace mają się zakończyć z końcem bieżącego roku, to jest duża szansa, że zakończą się przed okresem zimowym. Wprowadzanie wahadła i kolejnych zmian na tej inwestycji, wynika z procesu technologicznego i dostosowanego do pozostałych etapów realizacji harmonogramu prac – budowy ronda oraz parkingu. Teraz jest dogodny moment, aby prace na ul. Kupczyka zrealizować – przed sezonem rekreacyjnym, okresem majówki czy świąt wielkanocnych (kiedy to prace są zazwyczaj wstrzymywane) i przy mniejszym natężeniu ruchu wynikającym również z ograniczeń covidowych. Odłożenie tych robót w czasie, mogłoby się wiązać z przesunięciem harmonogramu i tym samym wydłużeniem terminu realizacji całej inwestycji.

2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

O inwestycji

W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autobusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego. Wybudowane zostanie także nowe rondo oraz przebudowane zostaną ulice dojazdowe do ronda – fragment Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza i Miodowej oraz ul. Kupczyka na całej długości do granic miasta wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. W sąsiedztwie pętli powstanie także parking park&ride.

Koszt prac to ponad 65 mln zł. Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o.

2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
2 marca zmiany w organizacji ruchu Węzeł Głębokie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl