Remont ulicy Kuśnierskiej w Szczecinie

13:15
Kuśnierska (wizulizacja)

kusnierska_2.jpg

W ramach prac jezdnia i chodniki będą odtworzone w historycznej geometrii i stylistyce. Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki kamiennej ciętej w trzech różnych barwach: szarej, czerwonej i różowej, a chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 1mx0,5m.

Przestrzeń będzie bardziej przyjazna dla turystów i mieszkańców dzięki kilku zmianom. W dolnej części ulicy zaprojektowane zostały schody z kamiennych bloków. Na stopniach przy zejściu w kierunku ulicy Panieńskiej pojawią się siedziska z desek ze sztucznego drewna. Przyjemniej zrobi się także dzięki 15 donicom z nasadzeniami i nowym, stylizowanym oświetleniu.

Po przebudowie ulica Kuśnierska w dalszym ciągu będzie jednokierunkowa, ale ze „strefą zamieszkania” i obowiązującymi w niej szczególnymi przepisami ruchu drogowego – pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, zakaz parkowania na jezdni i chodniku. Skrzyżowanie z ulicą Grodzką i z ulicą Rycerska będą skrzyżowaniami równorzędnym.

Prace podzielone zostały na II etapy.

I etap obejmuje odcinek ulicy Kuśnierskiej od skrzyżowania z ulicą Panieńską do skrzyżowania z ulicą Rycerską. Ulica Panieńska w rejonie skrzyżowania z ulicą Kuśnierską zawężona zostanie do 5m. Na zawężonym odcinku jezdni obowiązywało będzie ograniczenie do 30 km/h. Na ulicy Rycerskiej obowiązywał będzie zakaz parkowania.

II etap robót obejmuje odcinek od ulicy Rycerskiej do ulicy Farnej. Ulica Farna w rejonie skrzyżowania z ulica Kuśnierską zawężona zostanie do 5.6m. Na zawężonym odcinku jezdni obowiązywało będzie ograniczenie do 30 km/h. Wyłączona z ruchu zostanie również ulica Rycerska. Wjazd i wyjazd z pobliskich garaży możliwy będzie jedynie od strony ulicy Farnej.

Wykonawcą jest firma Budimex S.A, koszt inwestycji to 2 095 416,39, prace potrwają do końca listopada tego roku.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie