Remont Trasy Zamkowej: zjazd w ulicę Jana z Kolna zostanie zamknięty

Zjazd w ulicę Jana z Kolna zostanie zamknięty 29 stycznia br., po porannym szczycie. Informacje pojawią się na tablicach Systemu Zarządzania Ruchem.

Co zostało już zrobione?

Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, do tej pory rozebrano warstwy asfaltowe jezdni wraz z betonową płytą wyrównawczą, a także wszystkie elementy wyposażenia obiektu – bariery ochronne, krawężniki, balustrady i dylatacje (trwają jeszcze ostatnie prace związane z rozbiórką gzymsów). Zakończył się już montaż sączków odwadniających na mostach stalowych, a obecnie montowane są wsporniki pod latarnie oświetleniowe. W ramach prac, poprawiono również tymczasowe oznakowanie poziome przed wjazdem na Trasę Zamkową.

remont Trasy Zamkowej
Fot. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Rozpoczęły się prace związane z naprawą powierzchni betonowych filarów i ustroju nośnego (prace pod obiektem niewidoczne z góry). Przez najbliższy czas będą odbywały się roboty przy zbrojeniu nowych elementów (gzymsy, nadbeton płyty pomostu, mury oporowe) oraz ich zabetonowaniu. Równolegle na wytwórniach konstrukcji stalowych wytwarzane są już elementy nowych balustrad, wpustów odwadniających, urządzeń dylatacyjnych itp. – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik miasta ds. dróg i transportu miejskiego.

Co jeszcze zostanie zrobione?

Prace w ramach inwestycji obejmują odnowienie obiektu oraz elementów jego wyposażenia, przebudowę oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, naprawę powierzchni betonowych i stalowych, zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie chodników modernizację oznakowania nawigacyjnego na Odrze oraz poprawę infrastruktury rowerowej (na zjeździe w ul. Jana z Kolna będzie wyregulowana, wydzielona ścieżką rowerową, która połączy się z istniejącą infrastrukturą).

Przez Trasę Zamkową w kierunku centrum przejeżdża dziennie około 20 tysięcy pojazdów. Ponad 17 tysięcy z nich dojeżdża do okolic Bramy Królewskiej, a część zjeżdża wcześniej, np. w ulicę Jana z Kolna.

Remont rozpoczął się na początku października 2017 roku. Od tego czasu wykonawca ma 48 tygodni na wykonanie robót. Inwestycja będzie kosztować 40 mln zł.

remont Trasy Zamkowej
Fot. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl