Radni zatwierdzili przywrócenie opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie

Podczas dzisiejszej sesji szczecińscy radni przyjęli uchwały, na mocy których przywrócone zostaną opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania oraz na placu Orła Białego.

Opłaty za parkowanie w SPP nie są pobierane od 18 marca br., kiedy to na prośbę prezydenta Szczecina Piotra Krzystka kontrolerzy SPP zostali odesłani do domu. Wkrótce to się zmieni, bo podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Szczecin została przegłosowana uchwała o przywróceniu opłat za parkowanie.

W innej przyjętej dziś uchwale znalazł się zapis o zniesieniu bezpłatnego parkowania na pl. Orła Białego, gdzie obowiązują nieco inne zasady (wyższe opłaty i większość miejsc parkingowych tylko dla okolicznych mieszkańców).

Radni postanowili również, że okres ważności opłat zryczałtowanych i opłat abonamentowych zostanie wydłużony o okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ale nie dłużej niż do dnia wejścia w życie przyjętych dziś uchwał (dotyczy to także kart dojazdowych „Stare Miasto – Parking”).

Obie uchwały wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl