Radni pytają o ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Pszennej. Jest odpowiedź miasta

Zapytanie w sprawie powstania ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pszennej przesłał radny Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości, a podpisali je również Andrzej Karut, Mateusz Wagemann i Bartłomiej Ilcewicz z Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo.

W piśmie skierowanym do Prezydenta Szczecina radni pytają czy miasto planuje utworzenie ścieżki rowerowej od Ronda Reagana w kierunku pętli szybkiego tramwaju, która biegłaby obok lub przez Park Leśny Klęskowo. „Na dzień dzisiejszy ścieżka rowerowa kończy się na Rondzie Reagana i wielu rowerzystów wjeżdżając na wąską ulicę powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – argumentują.

Z odpowiedzi udzielonej przez zastępczynię Prezydenta Szczecina Annę Szotkowską wynika, że budowa ścieżki rowerowej w tym miejscu nie została ujęta w planach inwestycyjnych miasta. Obecnie nie ma też planów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla tego zadania.

„Niemniej jednak pod rozwagę zostanie poddana możliwość wprowadzenia ewentualnych innych rozwiązań związanych z wprowadzeniem ruchu rowerowego, łączącego odcinek od Ronda Reagana w kierunku pętli szybkiego tramwaju” – zapewniła Szotkowska.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl