Ulicę Jagiellońską i plac Zamenhofa czeka gruntowna przemiana. Wybrana została firma, z którą ZDiTM pod koniec kwietnia lub na początku maja podpisze na umowę na zrealizowanie ważnej inwestycji w mieście.

Przypominamy, że na ulicy Jagiellońskiej planowane jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej granitowej, szarej 15×30 cm, układanej na styk oraz chodniki z dużych płyt granitowych, szarych 30×50 cm, także układanych na styk. Obowiązywać będzie strefa ruchu „30”, dzięki czemu pieszy będzie mógł przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu. Przebudowana zostanie także jezdnia w rejonie skrzyżowań oraz w rejonie „sugerowanych” przejść dla pieszych.

W ramach zmian miejsca do parkowania zaprojektowane zostały po jednej stronie jezdni, jako zatoki postojowe do parkowania prostopadłego, a z drugiej strony do parkowania równoległego. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające

Plac Zamenhofa zostanie przebudowany w taki sposób, aby priorytetowym był ruch pieszy. Jezdnia zostanie poprowadzona łukowo, okalając obszerny deptak będący przedłużeniem Deptaku Bogusława. W obrębie nowej części przewidziano miejsca do rekreacji — ławki i donice z zielenią i niewielką fontannę.

Fontanna wykonana będzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej płytami kamiennymi. Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony zostanie poprzez centralnie umieszczoną dyszę wieloobrazową bijącą wodą na wysokość do 3,0 m i średnicę do 4,0 m. Oświetlenie obrazu wodnego realizowane będzie za pomocą 4 reflektorów ze światłem ledowym. Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony będzie poprzez 24 dysze strumieniowe, bijące wodą na wysokość do 1,5 m, umieszczone na planie koła. Tę cześć będą oświetlać 24 reflektory LED.

Na wysokości połączenia ulic Monte Cassino i Rayskiego przewidziany został przystanek autobusowy z krawężnikiem wyniesionym o wysokości 16 cm, zapewniającym swobodne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

Wybrana została firma EUROVIA POLSKA SA — 5 998 815,94 zł brutto. Termin wykonania zamówienia — 4 miesiące od dnia przekazania placu budowy.

Fontanna
ul. Jagiellońska

Źródło: Zakład Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie