Przebudowa ulicy Arkońskiej – kolejne zmiany od 8 marca

Rozpoczyna się kolejny etap prac związany z przebudową ulicy Arkońskiej. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone 8 marca.

O kolejnych zmianach związanych z realizacją inwestycji poinformowało dziś Centrum Informacji Miasta.

Aleja Wojska Polskiego z utrudnionym przejazdem

W ciągu al. Wojska Polskiego z uwagi na konieczność budowy ronda wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia na odcinku od zajezdni tramwajowej do wysokości toru kolarskiego. Ruch odbywać się będzie jezdnią południową, na której wyznaczone zostaną dwa pasy ruchu (jeden w stronę Centrum i jeden w stronę jeziora Głębokie).

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Zamknięty zostanie także odcinek ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do Ronda Olimpijczyków. Kierowcy jadący z okolic Krzekowa, Bezrzecza czy Osiedla Zawadzkiego – Klonowica, będą mogli dojechać do al. Wojska Polskiego poprzez ul. Jarzyńskiego lub ul. Unii Lubelskiej.

Wyłączona dla ruchu ogólnego zostanie również ul. Arkońska na odcinku od ul. Wojciechowskiego (od pętli tramwajowej) do al. Wojska Polskiego.

Parking dla korzystających z Arkonki

W związku z zamknięciem ul. Arkońskiej i brakiem dojazdu do kąpieliska Arkonka, uzgodniono z operatorem hali Netto Arena możliwość pozostawienia pojazdów na przyległym do hali parkingu. Osoby pozostawiające auta na parkingu będą mogły się dostać na kąpielisko pieszo lub autobusem linii 80.

Objazdy

W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu przebudowy ulicy Arkońskiej nadal pozostają wytyczone ogólne objazdy ulicami: Trasa Średnicowa (Wszystkich Świętych)-Niemierzyńska-Papieża Pawła VI-Zaleskiego-Wojska Polskiego.

Na trasie objazdu przeprogramowane zostaną programy sygnalizacji świetlnej wydłużające nadawanie sygnału zielonego.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Dodatkowo zmieniony zostanie program sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Traugutta wydłużający sygnał zielony dla relacji al. Wojska Polskiego, a skracający z relacji ul. Traugutta. W zależności od płynności przejazdów samochodów rozważona zostanie również zmiana programów na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Unii Lubelskiej.

Na skrzyżowaniu ul. Papieża Pawła VI z ul. Słowackiego i ul. Zaleskiego nadal obowiązywać będzie organizacja ruchu w postaci „mini ronda”.

W opracowaniu jest również projekt nowej, stałej organizacji ruchu w postaci „mini ronda” na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Miodową i ul. Kupczyka. Rondo zostanie oddane do użytkowania w II połowie marca.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Tramwaje:

Tramwaje linii 1 i 9 kursować będą bez zmian na trasie z nową lokalizacją przystanków w rejonie toru kolarskiego.

Autobusy:

Linia nr 80 – bez zmian.

Linia nr 60 – przebieg trasy nie ulegnie zmianie. Uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Zawadzkiego Kościół” na ul. Klonowica przy skrzyżowaniu z ul. Zawadzkiego i Janickiego. Dotychczasowe kursy wyjazdowe w relacji Unii Lubelskiej Szpital – Stocznia Szczecińska realizowane będą od przystanku „Zawadzkiego Kościół”.

Linia nr 53 – z Pomorzan od przystanku „Klonowica Zajezdnia” trasa przebiegać będzie ulicami Klonowica oraz Unii Lubelskiej, do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego i dalej po starej trasie do Stoczni Szczecińskiej. Trasa pomijać będzie ulice: Zawadzkiego i Szafera oraz al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Unii Lubelskiej.

Zawieszeniu ulegną przystanki: „Zawadzkiego Kościół” na ul. Zawadzkiego, „Zawadzkiego”, „Zajezdnia Pogodno” i „Unii Lubelskiej” na al. Wojska Polskiego w kierunku Pomorzan.

Uruchomione zostaną dodatkowe przystanki: „Zawadzkiego Kościół” na ul. Klonowica przy skrzyżowaniu z ul. Zawadzkiego i Janickiego, „Unii Lubelskiej Szpital” i „Unii Lubelskiej” w kierunku Pomorzan.

Przez ul. Zawadzkiego realizowane będą wyłącznie kursy wyjazdowe i zjazdowe z Zajezdni Klonowica w kierunku Pomorzan, z obsługą przystanków bez zmian.

Rozkład jazdy dla linii 53 i 60 ulegnie zmianie we wszystkie dni tygodnia.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl