Przebudowa ul. Miodowej w Szczecinie zbliża się do końca [zdjęcia]

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że na ul. Miodowej na Osowie pozostało już tylko ułożenie warstwy ścieralnej, dokończenie chodników i wykonanie m.in. oznakowania.

Poziom zaawansowania prac przy inwestycji, która obejmuje budowę brakującego fragmentu ulicy Miodowej do skrzyżowania z ulicą Andersena, wynosi ponad 90%. Jednak ze względu na fakt, że układanie warstw mineralno-asfaltowych wymaga zachowania całodobowej temperatury podłoża powyżej pięciu stopni Celsjusza, termin zakończenia zadania musiał zostać przesunięty na koniec maja br. Pozwoli to na spełnienie kryteriów jakościowych i użytkowych nowej drogi.

przebudowa ul. Miodowa Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wpłynęło również opóźnienie realizacji prac wykonywanych przez niezależnego wykonawcę sieci energetycznej średniego napięcia. Uniemożliwiły one układanie nawierzchni chodnika po północnej stronie remontowanej ulicy.

Zakres pozostałych prac obejmuje m.in. wykonanie chodnika po północnej stronie ul. Miodowej, ułożenie warstwy ścieralnej na wszystkich ulicach, wykonanie wyniesień z kostki na skrzyżowaniach, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (częściowo wykonane), ustawienie wiat autobusowych oraz nasadzenia zieleni (w części już wykonane).

przebudowa ul. Miodowa Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Koszt inwestycji to ponad 8 mln zł.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl