Przebudowa ul. Hożej: zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

Obecnie na ul. Hożej w Szczecinie trwają prace m.in. przy przebudowie sieci podziemnych oraz przy budowie nowej jezdni. 19 listopada br. (wtorek) rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy ulicami Wendeńską i Bogumińską. To oznacza, że z ulicy Hożej zostaną wycofane linie autobusowe 58, 59, 523 i 524, a ruch samochodowy będzie odbywał się wahadłowo.

Prace przy inwestycji są już mocno zaawansowane i toczą się w wielu miejscach jednocześnie. W pobliżu ogrodów działkowych „Nowe Życie” w ciągu ul. Hożej i na ul. Piaskowej wykonawca buduje mury oporowe, a na odcinku ul. Hożej od szkoły do ul. Ostrowskiej zajmuje się stabilizacją podłoża oraz podbudową z kruszywa (jeśli pogoda pozwoli, to w ciągu najbliższych dni położone zostaną warstwy bitumiczne).

Na odcinku od ul. Łącznej do ul. Ostrowskiej budowane jest oświetlenie uliczne, a na ul. Wendeńskiej wykonywana jest komora spadowa kanalizacji deszczowej wraz z przepustem pod torami kolejowymi. Wykonawca zajmuje się także usunięciem kolizji sieci telekomunikacyjnych.

Ważnym elementem zadania jest wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni oraz wymianą krawężników na odcinku ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Wendeńskiej. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, to wykonawca tu również planuje położenie w najbliższych dniach warstw bitumicznych. Prace na tym odcinku wymuszą już od jutra zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Organizacja ruchu

Zgodnie z obowiązującą czasową organizacją ruchu ul. Piaskowa na odcinku od ul. Hożej na długości 200 m jest całkowicie wyłączona z ruchu, a ul. Hoża na odcinku od ul. Łącznej do ul. Bogumińskiej jest zamknięta dla ruchu (dozwolony jest tylko dojazd mieszkańców do posesji Hoża 9-23 i dojazd do ul. Żabiej).

Ulica Hoża na odcinku od ul. Bogumińskiej do ul. Wendeńskiej jest częściowo przejezdna. Ruch odbywa się tu wahadłowo, a w trakcie trwania robót funkcjonuje ręczne sterowanie ruchem. Od wiaduktu na ul. Hożej do ul. Bogumińskiej mogą poruszać się tylko pojazdy komunikacji miejskiej. Możliwy jest natomiast przejazd od skrzyżowania z ul. Bogumińską w kierunku do ul. Studziennej.

Komunikacja miejska

W związku z planowanymi pracami na odcinku od ul. Bogumińskiej od ul. Wendeńskiej w dniach 19-26 listopada br linie autobusowe 58, 59, 523 i 524 zostaną wycofane z ulicy Hożej.

Autobusy linii 58 i 59 kursować będą na zmienionej trasie: od ul. Wilczej ulicami Komuny Paryskiej, Rugiańską, Druckiego-Lubeckiego, Blizińskiego, Ludową, Dębogórską, Grzymińską, Studzienną do ul. Robotniczej i dalej bez zmian, według specjalnego rozkładu jazdy. Powrót dla kursów w relacji skróconej Studzienna – Plac Rodła odbywać się będzie przez ul. Robotniczą. Obowiązują wszystkie przystanki na trasie objazdu.

Dodatkowo zostaną uruchomione przystanki: „Ludowa” (w kierunku ul. Robotniczej) na ul. Blizińskiego (przed skrzyżowaniem z ul. Ludową), „Studzienna” (w kierunku placu Rodła) na ul. Studziennej (na wysokości przystanku w kierunku Gocławia/Nehringa).

Dla linii 58 i 59 nieczynne będą przystanki: „Komuny Paryskiej” (kierunek Gocław/Nehringa), „Jana z Czarnolasu”, „Hoża”, „Żelazna”.

Autobusy linii 523 kursować będą zmienioną trasą: od ul. Przyjaciół Żołnierza ulicami Komuny Paryskiej, Rugiańską, Druckiego-Lubeckiego, Konarskiego, Ludową i Dębogórską według normalnego rozkładu jazdy. Nieczynne dla tej linii będą przystanki: „Komuny Paryskiej”, „Jana z Czarnolasu”, „Hoża”, „Żelazna”, „Robotnicza 5”. Dodatkowo zostanie uruchomiony przystanek „Golisza” w obu kierunkach.

Na linii 524 dotychczasowy kurs w relacji Police Zajezdnia/Police Jasienica Pętla – Pomorzany Dobrzyńska przez ul. Wiszesława realizowany będzie przez ul. Bogumińską z pominięciem ul. Wiszesława. Godzina odjazdu z pętli „Police Zajezdnia” (03.05) pozostanie bez zmian.

Kiedy zakończenie prac?

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji ma zostać zmodernizowana i rozbudowana ul. Hoża (na odcinku od ul. Piaskowej do skrzyżowania z ul. Bogumińską), a także ul. Piaskowa (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) na odcinku 190,73 m od istniejącego zjazdu w ciągu ul. Hożej.

Prace obejmą m.in. poszerzenie istniejącej jezdni ul. Hożej do szerokości 3,25 m dla każdego pasa ruchu (wraz z wykonaniem połączenia ul. Bogumińskiej z istniejącym odcinkiem chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Łącznej) oraz budowę obustronnego chodnika i jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Planowane jest również wykonanie odwodnienia drogi, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i nowych przystanków autobusowych. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie też odcinek ul. Piaskowej, który łączą ul. Hożą z ul. Ostrowską. Istniejąca jezdnia gruntowa będzie poszerzona do szerokości 5,0 metrów.

Warta ponad 19 mln zł inwestycja ma być gotowa w połowie 2020 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl