Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie powoli zbliża się do końca [zdjęcia]

Oddanie do użytku ul. Grota Roweckiego w Szczecinie coraz bliżej. Wykonawca zakończył już budowę m.in. kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego.

Na odcinku od skrzyżowania ul. Grota Roweckiego z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Dwernickiego wykonano w całym zakresie prace brukarskie oraz roboty bitumiczne bez warstwy ścieralnej. Gotowe są także fundamenty podporowe pod kładkę dla pieszych – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. – Obecnie prowadzone są prace na odcinku wyłączonym z ruchu pojazdów – od skrzyżowania z ul. Waleriana Łukasińskiego do skrzyżowania ul. Grota Roweckiego z ul. Józefa Dwernickiego. Chodzi o warstwy konstrukcyjne jezdni, nawierzchnie chodników i parkingi.

Do końca kwietnia br. planowane jest m.in. wykonanie warstw asfaltowych, regulacja infrastruktury podziemnej na odcinku od ul. Dwernickiego do ul. Łukasińskiego oraz montaż konstrukcji kładki dla pieszych.

Zakończenie prac ma nastąpić najpóźniej w czerwcu br.

Co zostanie zrobione w ramach inwestycji?

Realizowana inwestycja ma poprawić jakość poruszania się w tej okolicy pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców. Przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Waleriana Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Projekt przewiduje przebudowę drogi, zjazdów, miejsc postojowych, ciągów pieszych wraz z odwodnieniem, budowę elementów uspokojenia ruchu, a także remont kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych.

Powstała już jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,50 m. Dodatkowo  wszystkie skrzyżowania wzdłuż ul. Grota-Roweckiego zostaną wyniesione ponad powierzchnię jezdni (ma to pomóc w uspokojenia ruchu). Po południowej stronie ul. Witkiewicza pojawi się brakujący fragment chodnika oraz przejście dla pieszych, a chodnik w okolicy remontowanej kładki doprowadzi do niej pieszych od strony ul. Tadeusza Kutrzeby i od strony przystanku autobusowego „Roweckiego”. Zaplanowano także utworzenie 127 stanowisk postojowych (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych).

Warta blisko 7,3 mln zł inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą jest firma Ben-Bruk Sp. z o.o., która na realizację prac ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl