Przebudowa skrzyżowania w centrum Szczecina

11:35
Przebudowa skrzyżowania Szczecin

wm22.jpg

Fot. Materiały ZDiTM

01.03.2016 r. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie podpisał umowę z firmą Strabag na realizację zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, Rayskiego i Malczewskiego w Szczecinie”, na zasadzie zaprojektuj i zbuduj.

Wykonawca za kwotę 1 613 570,47 zł zobowiązany został do opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami. Dokumentacja ta musi zostać opracowana w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Kolejnym etapem będzie przystąpienie do robót budowlanych, które obejmą m.in.: likwidację schodów zewnętrznych po obu stronach al. Wyzwolenia oraz schodów prowadzących na przystanki tramwajowe, wykonanie dodatkowo dwóch przejść dla pieszych przez al. Wyzwolenia tj. w miejscu obecnego przejścia podziemnego i w rejonie CH Galaxy, przed skrzyżowaniem z ul. Rayskiego, przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, obniżenie krawężników na wysokości nowych przejść dla pieszych, przebudowę peronów tramwajowych w zakresie dojścia do nowego przejścia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz rozbudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej.

Wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych powinno zakończy się w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotowe prace nie będą wiązały się z likwidacją przejścia podziemnego. Przejście podziemne nadal będzie funkcjonować jedynie bez możliwości wejścia na perony tramwajowe, na które prowadzić będzie nowy ciąg pieszy, dostoswany dla osób niepełnosprawnych, jak również osób z wózkami dziecięcymi. W ramach prac odświeżone zostanie przejście podziemne i schody zejściowe.

wm21.jpg

Fot. Materiały ZDiTM

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie