Przebudowa Estakady Pomorskiej praktycznie pewna. Trzy oferty mieszczą się w budżecie

Do przetargu na przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej w Szczecinie stanęło sześć firm. Jest praktycznie pewne, że realizacja inwestycji dojdzie do skutku, bo aż trzy oferty mieszczą się w założonym budżecie. 

Miasto zabezpieczyło na realizację inwestycji nieco ponad 50 mln zł. Po otwarciu kopert okazało się, że w tej kwocie mieszczą się trzy z sześciu złożonych w przetargu ofert. Najtaniej swoje usługi wyceniła firma Strabag, która zaproponowała 44,73 mln zł. W założonym przez miasto budżecie mieszczą się także oferty konsorcjum firm Intop Skarbimierzyce i Intop Warszawa (49,83 mln zł) oraz firmy Musing Bud (49,77 mln zł). W postępowaniu przetargowym wzięły też udział: konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras (50,79 mln zł), firma Budimex (52,81 mln zł) oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (79,03 mln zł). Po przeanalizowaniu dokumentów, komisja przetargowa wybierze wykonawcę inwestycji.

Co zostanie zrobione w ramach inwestycji?

Znajdująca się na prawobrzeżu ulica Gdańska to jedna z głównych arterii Szczecina (droga krajowa nr 10). Na wysokości Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A poruszający się nią kierowcy wjeżdżają na długi wiadukt z lat 70-tych XX wieku – Estakadę Pomorską. Po obu jej stronach są jezdnie pomocnicze, prowadzące do terenów usytuowanych przy basenach portowych (strona północna) oraz obszarów przemysłowych i ogrodów działkowych położonych pomiędzy Estakadą a Rzeką Regaliczką i obszarem linii kolejowych (strona południowa). Najważniejszymi zadaniami w ramach planowanej inwestycji są wzmocnienie niemal 50-letniej konstrukcji wiaduktu oraz budowa od podstaw wspomnianych wyżej ulic biegnących równolegle do estakady.

Szczegółowy zakres prac:

 • przebudowa obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowa nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
 • budowa ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
 • remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
 • przebudowa kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne);
 • przebudowa/budowa zjazdów publicznych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • oznakowanie drogi;
 • podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
 • budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • zagospodarowanie zieleni;
 • podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

Przyszły wykonawca będzie miał dwa lata na realizację inwestycji (licząc od dnia podpisania umowy).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl