Propozycje zmian w systemie parkowania

09:39
Strefa Platnego Parkowania

spp1.JPG

Mieszkańcy obszarów graniczących z SPP domagają się włączenia ich ulic do strefy, bo wielu właścicieli aut, chcąc uniknąć opłat za parkowanie, okupuje miejsca przed ich domami czy lokalami użytkowymi. Z kolei kierowcy narzekają na zbyt małą liczbę miejsc parkingowych w centrum Szczecina. Propozycja zmiany granic SPP i stworzenia płatnych placów parkingowych jest odpowiedzią na te postulaty. Pokrywa się też z wnioskami z badania SPP i ulic przyległych, które w roku 2015 na zlecenie NiOL wykonała Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej z Poznania.

Obecnie SPP to 7905 miejsc postojowych (dalej MP); 4651 MP w strefie A, 3254 MP w strefie B. Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej zbadała także 4279 MP wokół SPP, w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Napełnienie SPP pojazdami parkującymi w godzinie maksymalnej akumulacji (11:00 – 12:00) wynosi średnio 76,7 proc. To wynik pożądany. Przyjmuje się, że strefa działa prawidłowo (czyli wymusza rotację i umożliwia parkowanie mieszkańcom czy interesantom), jeśli w godzinie największego ruchu procent miejsc wolnych wynosi od 10 do 30. Problemem jest jednak sytuacja wokół SPP. Mieszkańcy ulic przyległych do SPP, a także interesanci, przedsiębiorcy skarżą się na brak wolnych MP.

Zmiana granic SPP i stworzenia płatnych placów parkingowych poprawi warunki parkowania w śródmieściu Szczecina.

SPP w nowych granicach Ulice wyznaczające granice proponowanego poszerzenia SPP:

Piotra Skargi,

Wyzwolenia (od ronda Giedroycia do ul. Malczewskiego),

Malczewskiego,

Parkowa (od ul. Malczewskiego do ul. Kapitańskiej – Starzyńskiego),

Kapitańska,

Jana z Kolna (od ul. Kapitańskiej do Nabrzeża Wieleckiego),

Nabrzeże Wieleckie,

Kolumba (od ul. Nowej do pętli autobusowej za Dworcem PKP),

Owocowa,

Czarnieckiego,

Potulicka (od ul. Czarnieckiego do ul. Narutowicza),

Narutowicza,

Piastów (od ul. Narutowicza do ul. Ku Słońcu),

Ku Słońcu (od ul. Piastów do ronda Pileckiego),

Sikorskiego (od ronda Pileckiego do ul. Boh. Warszawy),

Boh. Warszawy.

Uwaga: ulica Wawrzyniaka nie będzie w SPP, ale będą do niej dochodziły ul. Piotra Skargi i Kr. Korony Polskiej, które w całości należeć będą do strefy.

W dającej się przewidzieć przyszłości ma to być docelowy obszar strefy. Opiera się na naturalnych granicach centrum miasta, co uniemożliwi bądź znacznie ograniczy zjawisko nadmiaru zaparkowanych aut wokół strefy. Te naturalne granice to m.in. Park Kasprowicza, Odra, czy ulica Narutowicza, poza którą przeważają funkcje mieszkaniowe.

Płatne Place Parkingowe Niestrzeżone

Na Płatne Place Parkingowe Niestrzeżone (PPPN) wytypowano cztery miejsca. Nie będą one częścią Strefy Płatnego Parkowania, ponieważ nie są zlokalizowane na drogach publicznych. Parkowanie na PPPN ma być tańsze niż w SPP. System poboru opłat prawdopodobnie taki sam, jak na parkingu przy Floating Arena. Płatne Place Parkingowe Niestrzeżone powstaną po to, by zwiększyć liczbę miejsc parkingowych w śródmieściu, bądź lepiej wykorzystać już istniejące. Jeśli PPPN zdadzą egzamin, władze miasta rozważą stworzenie kolejnych.

Wytypowane lokalizacje PPPN:

1. Ul. Kolumba (przy mostku na Wyspę Jaskółczą), ok. 32 miejsc parkingowych

2. Ul. Duczyńskiego (przy Trasie Zamkowej), ok. 122 miejsc parkingowych

3. Ul. Kaszubska / Czarnieckiego, ok. 119 miejsc parkingowych

4. Ul. Piotra Skargi, obecnie bezpłatny parking vis a vis Pomnika Czynu Polaków, ok. 120 miejsc parkingowych.

Obie propozycje przygotował Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska we współpracy z NiOL. W niedługim czasie będą one także przedyskutowane z mieszkańcami. Następnie zostaną przygotowane projekty uchwał, które – po zaopiniowaniu przez radnych w komisjach – jesienią powinny trafić na sesje Rady Miasta. Do zmiany granic Strefy Płatnego Parkowania może dojść najwcześniej w 2017 roku.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin