W maju z rowerów miejskich korzystaliśmy znacznie chętniej niż w marcu i kwietniu, kiedy były problemy i pogodą i oprogramowaniem.

78,5 tysiąca wypożyczeń to już wynik, który można uznać za dobry (marzec 48,7 tys., kwiecień 51,5 tys.).

Dla porównania w maju 2016 było 71,7 tysiąca, ale przy mniejszej liczbie stacji i rowerów.

Cieszy wyraźny trend wzrostowy. Pierwsza połowa maja była zimna, co negatywnie przełożyło się na statystykę dzienną; tylko jeden dzień powyżej 3 tysięcy wypożyczeń, cztery dni ponad 2 tysiące.

W drugiej połowie maja wszystkie dni miały powyżej 2 tysięcy wypożyczeń, z czego aż jedenaście ponad 3 tysiące. To oznacza, że w czerwcu możemy się spodziewać jeszcze lepszego rezultatu.

Lewobrzeże

Na Lewobrzeżu 25 maja została zamontowana jedna nowa stacja: Powstańców Wielkopolskich – Biblioteka PUM. Tak więc w sumie na Prawobrzeżu jest już 55 stacji. Średnia wypożyczeń w maju na jedną stację wynosi 975.

Prawobrzeże

W dwóch pierwszych miesiącach sezonu Prawobrzeże górowało nad Lewobrzeżem, jeśli chodzi o średnią miesięczną wypożyczeń z jednej stacji (ok. 700, a na Lewobrzeżu 500). Wpływ na wyniki Lewobrzeża miały niewątpliwie problemy z oprogramowaniem i 10-dniowy falstart starych stacji na początku marca. W maju średnia na Prawobrzeżu wzrosła do 858, ale na Lewobrzeżu prawie do tysiąca. Mimo wszystko fakt, że stacje Bike_S na Prawobrzeżu toczą od początku wyrównaną rywalizację z Lewobrzeżem należy uznać za zaskakujący. W Śródmieściu jest znacznie więcej generatorów ruchu, sprzyjających intensywności wypożyczeń.

Od początku sezonu

Ranking wszystkich stacji od początku sezonu według sumy wypożyczeń i zwrotów potwierdza wspaniałą „formę” Prawobrzeża. Pierwsze miejsce zajmuje stacja Iwaszkiewicza – Andrzejewskiego, a w pierwszej dziesiątce są aż cztery stacje z Prawobrzeża.

Liczba zarejestrowanych użytkowników na koniec maja wyniosła 38 tysięcy, w tym aktywnych (czyli  z płatnościami) 32 tysiące.

Liczba wszystkich stacji: 85

Liczba rowerów: 724

Źródło: Urząd Miasta Szczecin