Poprawi się bezpieczeństwo na Wernyhory

10:20
Roboty drogowe

roboty drogowe.JPG

Zgodnie z zapisami umowy prace powinny zakończyć się jeszcze jesienią tego roku.

Połączenie kilku ulic o dużym natężeniu ruchu i skomplikowany układ drogowy powodował, że w tym rejonie dochodziło do kilkudziesięciu wypadków rocznie. Po przebudowie będzie wygodniej, ale przede wszystkim zdecydowanie bezpieczniej. Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Żołnierskiej pojawi się rondo o średnicy 22m z jezdnią dwupasmową o szerokości 10m. Natomiast u zbiegu ulic Mickiewicza i Czorsztyńskiej będzie sygnalizacja świetlna. Poprawi się także komfort i bezpieczeństwo pasażerów i pieszych. Przebudowane zostaną chodniki oraz perony przystankowe (w tym przystanki autobusowo- tramwajowe), pojawi się nowa zieleń, mała architektura i oświetlenie. Po zmianach będzie to duży, ale jednocześnie przejrzysty i dobrze opracowany węzeł komunikacyjny. Projekt obejmuje także przebudowę torowiska tramwajowego wzdłuż ulic Żołnierskiej i Mickiewicza, na odcinku od ul. Samosierry do przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul.Brzozowskiego.

Podstawowym założeniem dla tego projektu była poprawa bezpieczeństwa. Na wykonanie tej inwestycji uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Komisja oceniła projekt wysoko, dzięki czemu zadanie trafiło na ostateczna listę z dofinansowaniem ok. 3 mln zł.

Stan obecny powoduje utrudnienia i uniemożliwia swobodne i wygodne dojście do przystanków i przejść dla pieszych. Zmiany, które pojawią się w tym rejonie nie przewidują żadnych obiektów gastronomicznych ani handlowych. Odstępstwa od projektu powodowałyby utratę rękojmi. Wszystkie osoby, które do tej pory miały pozwolenie na zajęcie pasa drogowego w tym miejscu zostały poinformowane o planowanej przebudowie i o docelowych rozwiązaniach już w styczniu 2015 roku. ZDiTM był w stałym kontakcie z przedsiębiorcami i w przypadku zainteresowania wskazywał alternatywne miejsca do prowadzenia działalności.

Czasowa organizacja ruchu

Budowa odbywać się będzie w dwóch etapach. Dla obu ruch tramwajowy będzie utrzymany przez cały okres trwania budowy, a przystanki tramwajowe zostaną tymczasowo przesunięte o kilkadziesiąt metrów. W związku z przebudową spodziewane się utrudnień w ruchu, kierowcy proszeni są o szczególną uwagę. Ruch kołowy w rejonie prowadzonych prac zachowany będzie jedynie wzdłuż jezdni północnej, pomiędzy ul. Brzozowskiego a Wernyhory, z wjazdem w ulicę Wernyhory. Zamknięty będzie odcinek ulicy Janickiego oraz ulica Żołnierska pomiędzy Samosierry i Reduty Ordona. Pomiędzy ulicą Wernyhory oraz Reduty Ordona utrzymany zostanie ruch autobusów komunikacji miejskiej. Dopuszczony ruch autobusów zostanie także w relacji Czorsztyńska, Mickiewicza.

– Ruch linii autobusowych na relacji Wernyhory – Czorsztyńska/Reduty Ordona pozostanie bez zmian. Zmieniona zostanie trasa linii autobusowej nr 60 w kierunku Cukrowej. Autobusy będę kursować z pominięciem ulicy Żołnierskiej. Linia autobusowa nr 105 będzie zmieniona.

– Objazd od strony centrum – możliwy będzie dojazd do ulicy Wernyhory i dalej dojazd do ulicy Żołnierskiej zapewniony będzie poprzez ulice Wernyhory – Klonowica i Żołnierską

– Objazd od ulicy Czorsztyńskiej: od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego, ulicami Łukasińskiego do Mickiewicza i dalej Wernyhory i Klonowica

– Objazd od strony Krzekowa: ulicami Samosierry, Łukasińskiego do Mickiewicza.

– Objazd od Klonowica: ulicami Klonowica, Żołnierską, Samosierry, Łukasińskiego do Mickiewicza

– Objazd od Szerokiej: ulicami Szeroką, Sosabowskiego, Łukasińskiego do Mickiewicza

 

W najbliższych dniach pojawi się odpowiednie oznakowanie poziome. Kierowcy i pasażerowie proszeni są o zapoznanie się ze zmianami.

Projekt, który będzie realizowany uzyskał pozytywną opinię policji w zakresie stałej organizacji ruchu. Koszt inwestycji, którą prowadzi ZUE S.A to 9 milionów 750 tys. złotych. Zgodnie z warunkami umowy prace powinny zakończyć się do dnia 19.10.2016 r.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie