Pomorze Zachodnie stawia na rozwój komunikacji

Trasy samochodowe i ścieżki rowerowe to jedne z priorytetów komunikacyjnych dla gmin i władz samorządu województwa w perspektywie 2014-2020.

Modernizacja dróg jeszcze bardziej poprawi skomunikowanie w regionie, a nowe ciągi rowerowe mają stać się produktem turystycznym Pomorza Zachodniego. W środę, 21 grudnia br., marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał porozumienia drogowe i rowerowe z zachodniopomorskimi samorządami.

Fundusze na drogi

Porozumienia drogowe podpiszą należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego gminy: Dobra Szczecińska i Stepnica. Jeszcze przed świętami ich budżety wzbogacą się o ponad 3 mln zł. Dzięki środkom RPO WZ 2014-2020 pokryją one koszty inwestycji drogowych. Inwestycja w Gminie Dobra zakończyła się październiku br., a prace w Gminie Stepnica potrwają do listopada 2017 roku. Oba przedsięwzięcia dotyczą ciągów drogowych zlokalizowanych w granicach dróg krajowych i wojewódzkich.

W Gminie Dobra, do której trafi ponad 1,3 mln zł, zmodernizowano ulicę Spółdzielców w Mierzynie. Ten ponad 800-metrowy odcinek jezdni łączy się drogą krajową nr 10, Stanowi także dojazd do firm i zakładów pracy. Droga ma nowy asfalt, chodniki, oświetlenie, przyłącza energetyczne i kanalizacyjno-deszczowe. Koszt całkowity to 2,6 mln zł.

W Stepnicy z kolei przebudowie ulegnie ul. Portowa oraz ul. Kościuszki. Na odcinku ponad pół kilometra wymieniona zostanie nawierzchnia, a także powstanie sieć energetyczna i deszczowa. Druga z ulic, stanowiąca alternatywny dojazd do Portu Morskiego, łączy się z droga wojewódzka nr 111. Koszt inwestycji szacuje się na 3,8 mln zł. Fundusze RPO WZ 2014-2020 wesprą projekt w prawie 50%, czyli kwotą około 1,9 mln zł.

Projekty wpisują się z działania 5 Osi Priorytetowej „Zrównoważony transport” i wskazane zostały w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach tego mechanizmu miasta wraz z powiązanymi z nimi obszarami funkcjonalnymi ustalają, we współpracy z władzami województwa, wspólne cele rozwojowe i listę zintegrowanych przedsięwzięć, W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 instrument ZIT skierowany został do głównych ośrodków wzrostu w województwie zachodniopomorskim, tj. Szczecina i Koszalina oraz obszarów funkcjonalnie z tymi miastami powiązanych.

Strategia ZIT SOM wdrażana jest na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i na jej realizację przeznaczono 109,1 mln euro.  Obszar oddziaływania Strategii ZIT KKBOF obejmuje Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny. Dysponuje 40 mln EUR,

To pierwsze umowy w ramach ZIT. Ważne, bo związane z sferą komunikacji transportowej. Liczę, że to nie są ostatnie porozumienia, które podpiszemy w tym roku, choć znaczna ich część parafowana będzie w 2017 roku – wyjaśniał dyrektor biura stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski.

trasa_-_1_0

Fundusze na trasy rowerowe

Podpisanie porozumień w sprawie realizacji tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych z gminami Szczecin, Wolin i Stepnica rozpoczyna realizację I etapu trasy rowerowej po wschodniej stronie Zalewu Szczecińskiego. Trasy niezwykle atrakcyjnej przyrodniczo pozwalającej na bezpośrednią obserwację z wału przeciwpowodziowego Koników Polskich oraz krów rasy Scottish Highland. Występują one m.in. na terenie Parku Natury Zalewu Szczecińskiego.

Już teraz na coroczny rajd trasą rowerową Wokół Zalewu Szczecińskiego zjeżdżają się setki rowerzystów z całej Polski mimo, że trasa biegnie po mniej atrakcyjnym terenie istniejącymi drogami.

To jedna z czterech głównych tras rowerowych przyjętej przez Pomorze Zachodnie koncepcji. Droga połączy przepiękne miejsca wokół Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Pierwsze kilometry powstaną już w 2017 roku. Budowa trasy ma także pozytywnie wpłynąć na rozwój lokalnego rynku pracy – wyliczała pełnomocnik marszałka ds. komunikacji rowerowej Wanda Nowotarska.

Trasa zapewni rowerzystom możliwość dojechania w ciągu 1-2 dni nad morze. Ponadto Zachodniopomorski Szlak Żeglarski daje możliwość łączenia turystyki wodnej z rowerową. Tego typu trasy przyciągają turystów rowerowych ale też zachęcają osoby, które wcześniej nie podejmowały takiej aktywności. Poruszający się wolno rowerzysta widzi więcej, docenia nawet drobne atrakcje i więcej korzysta z lokalnych produktów i usług.

Ponad dziewięćdziesiąt pięć procent powierzchni gminy to tereny objęte programem Natura 2000. Powstanie spójnej trasy rowerowej idealnie wpisuje się w tę sytuację. Pragniemy pokazać nasze urokliwe zakątki, tym bardziej, że w ciągu ostatnich dwóch lat ruch turystyczny w Stepnicy wzrósł z kilkunastokrotnie – akcentował burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski.

Porozumienie obejmuje kwestie finansowania inwestycji i późniejszego utrzymania trasy przez gminy. Łączna wartość inwestycji (wraz z odcinkiem w gminie Goleniów) to 15,2 mln zł, dzięki czemu powstanie 40 km trasy rowerowej. Województwo bierze na siebie ciężar inwestycyjny. Na Gminach spoczywają zaś rozwój poprzez tworzenie i promowanie atrakcji turystycznych oraz tworzenie miejsc odpoczynku. Inwestycja jest częścią Trasy Zielonego Pogranicza i ma olbrzymi potencjał rozwojowy ponieważ łączy ze sobą Szczecin z wybrzeżem. Lokalni przedsiębiorcy zapewnią na trasie potrzebne noclegi i gastronomię. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest rozwój lokalnego rynku pracy.

Inwestycja jest ujęta w dwóch projektach. 20.12.2016 r. uzyskały one dofinansowanie. ZZMiUW w tym tygodniu ogłosi przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie trasy. Planuje się, że projekt budowlany oraz 15 km trasy powstanie już w roku 2017 (8 km w projekcie „Dąbie” i 7 km w „Skoszewo”). Cała trasa zostanie wykonana i oddana do użytku na koniec 2018 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego