Pierwszy odcinek drogi S11 powstanie do 2023 roku

09:13

27 lipca br. w Koszalinie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przedstawił informacje o inwestycjach drogowych na Pomorzu Zachodnim i Środkowym.

S11 jest bardzo ważną drogą dla Pomorza Zachodniego i Środkowego. Naszym celem jest budowa jej w całości, tak by razem z drogami S3, S7 i Via Carpatia stała się jednym z głównych połączeń Bałtyku z południem Europy, co z pewnością będzie również impulsem dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego tego regionu – powiedział Adamczyk.

Minister poinformował również, że odcinek drogi S11 od Koszalina do Bobolic ma już zapewnione finansowanie w ramach znowelizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) i powstanie do 2023 r.. Natomiast dla kolejnego odcinka (Bobolice – Szczecinek) zostanie opracowany program inwestycji. Przypomniał również o trwających przetargach i pracach przygotowawczych dla drogi S3, a także o porozumieniu z Czechami w sprawie jej połączenia z drogą D11.

Łączymy koszaliński obszar metropolitalny z pozostałą częścią województwa i z Polską. Ta inwestycja ma charakter strategiczny – powiedział wojewoda Krzysztof Kozłowski.

W czasie spotkania podpisano również program inwestycji oraz aneksy do programów inwestycji dla odcinków drogi ekspresowej S11 na trasie ze Szczecinka do Poznania, co umożliwi prowadzenie dalszych prac przygotowawczych niezbędnych do ich realizacji.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie