Pierwszeństwo pieszych na przejściach. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jakie ważne zmiany zostały przyjęte?

Najważniejsze założenia to: pieszy pod szczególną ochroną, 50 km/h w terenie zabudowanym przez całą dobę oraz zakaz jazdy zbyt blisko następnego samochodu na autostradach i drogach ekspresowych.

Pierwszeństwo pieszych na przejściach

Po zmianach, kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał – poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych:

  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego,
  • ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

Przepis dotyczący pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście przez pieszych nie będzie dotyczył tramwajów. Droga hamowania przeciętnego tramwaju z kompletem pasażerów jest bowiem kilkukrotnie dłuższa niż jadącego z tą samą prędkością samochodu osobowego. Dodatkowo pieszy zobowiązany będzie do zachowania szczególnej ostrożności przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko.

Dopuszczalna prędkość w godzinach nocnych na obszarze zabudowanym

W myśl obecnych zmian dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym będzie wynosić 50 km/h – bez względu na porę doby. Różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o długość drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. W szczególności ma to znaczenie na obszarze zabudowanym, gdzie znajduje się więcej pieszych.

Odległość między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach

Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h – 60 m. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w wielu europejskich państwach, w tym m.in. w Niemczech. Obowiązek zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach nie będzie dotyczyć przypadków, w których kierowca wykonuje manewr wyprzedzania.

Zmiany wejdą w życie 1 czerwca 2021 roku i zostaną one poprzedzone kampanią informacyjną.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl